عکس محصول تفتان جمع بندی عربی 1 و 2

ویژگی های محصول تفتان جمع بندی عربی 1 و 2

ویژه:
99-00
رشته:
ریاضی، تجربی، انسانی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
پدرام علیمرادی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
سال تولید: 99-00
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 11 ساعت
رشته:
ریاضی
تجربی
انسانی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: پدرام علیمرادی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جمع بندی عربی پایه

عربی پایه تقریبا 80 درصد کنکور سراسری را شامل می‌شود که در همایش تفتان این حجم از مباحث کنکور پوشش داده می‌شودجمع بندی تفتان در دو قسمت کلی تهیه شده هست که عبارت اند از :

  • ویدیوهای درسنامه که هر نیم سال کتاب های پایه در قالب یک فیلم دوره شده است(در مجموع 4 فیلم)
  • آموزش نحوه حل تست های ترجمه در قالب یک فیلم(بخش درسنامه)
  • پیاده سازی نکات آموزشی در حل تست‌های

تست ها و سوالات در سه قالب:

  • قواعد: 89 تست
  • تحلیل صرفی: 21 تست(مرور قواعد)
  • ترجمه: 40 تست

ارائه می‌شود. در این  همایش در مجموع با بررسی و تحلیل کامل 150 تست، عربی پایه به خوبی جمع بندی می‌شود.

ضمنا به دلیل اشتراک مباحث کتاب‌های ریاضی و تجربی با رشته انسانی، این مجموعه 100 درصد برای دانش آموزان رشته انسانی قابل استفاده است.