عکس محصول پک تفتان جمع بندی دروس پایه رشته تجربی آلاء

ویژگی های محصول پک تفتان جمع بندی دروس پایه رشته تجربی آلاء

سال تولید:
99-00
رشته:
تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
گروه آموزشی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
10%
تخفیف
1,184,000 تومان
1,065,600 تومان
سال تولید: 99-00
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 70 ساعت
رشته: تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: گروه آموزشی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جمع بندی دروس پایه رشته تجربی

پک رشته تجربی همایش تفتان، دروس عمومی و پایه را در دروس زیر به صورت فیلمهای آموزشی و جزوه، جمع‌بندی می‌کند. با تفتان 60 درصد کنکور خود را به بهترین صورت، جمع‌بندی کنید.

دروس اختصاصی

دروس عمومی

1,184,000 10% 1,065,600 تومان