عکس محصول تفتان جمع بندی دین و زندگی 1 و 2

ویژگی های محصول تفتان جمع بندی دین و زندگی 1 و 2

سال تولید:
99-00
رشته:
ریاضی، تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
محمد رضایی بقا
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
75,000 تومان
سال تولید: 99-00
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 19 ساعت و 45 دقیقه
رشته:
ریاضی
تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: محمد رضایی بقا

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جمع بندی دین و زندگی دهم و یازدهم

درس دین و زندگی سال دهم حدود 8 تا 9 سوال از کنکور سراسری را به خود اختصاص داده است. دین و زندگی یازدهم نیز سهمی حدود 9 تا 10 سوال در کنکور دارد. به عبارت دیگر، 70 درصد سهم سوالات دینی کنکور مربوط به سال دهم و یازدهم این موضوع درسی است. 
در جمع بندی درس دین و زندگی در همایش تفتان شما با درسنامه‎‌های خلاصه و نموداری به خوبی دروس را فرا خواهید گرفت و با تست های آموزشی در درسنامه و حدود 700 تست ویژه، امکان تسلطی کامل بر درس دین و زندگی دهم و یازدهم و موفقیت هر چه بیشتر در کنکور را خواهید یافت.
75,000 تومان