عکس محصول تفتان جمع بندی ریاضی پایه تجربی

ویژگی های محصول تفتان جمع بندی ریاضی پایه تجربی

ویژه:
99-00
رشته:
تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
سیاوش محب
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
سال تولید: 99-00
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 17 ساعت
رشته: تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: سیاوش محب

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جمع بندی ریاضی پایه رشته تجربی

در همایش تفتان، تمامی موضوعات ریاضیات پایه تجربی شامل 14 موضوع را با حل بیش از 200 تست نکته دار و عالی و ارائه توضیحات خلاصه جهت مرور مطالب برای شما جمع بندی خواهیم کرد.
این مجموعه شامل حل سوالات تالیفی و شبیه سازی شده کنکور سراسری می باشد و شما با حل و بررسی دقیق آن ها می توانید به بالاترین آمادگی برای مواجهه با سوالات کنکور امسال برسید.
در این مجموعه حدود 20 سوال از 30 سوال، یعنی بیش از 65 درصد ریاضیات کنکور را برای شما جمع بندی خواهیم کرد و امیدواریم با استفاده از این همایش، به اهداف خودتان نزدیک شوید.