عکس محصول تفتان ادبیات فارسی 1 و 2

ویژگی های محصول تفتان ادبیات فارسی 1 و 2

سال تولید:
99-00
رشته:
ریاضی، تجربی، انسانی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
میثم حسین خانی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
95,000 تومان
سال تولید: 99-00
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 18 ساعت و 45 دقیقه
رشته:
ریاضی
تجربی
انسانی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: میثم حسین خانی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

به جز مباحث «وابسته‌های وابسته» و «اِسنادی‌های جزئی» از مبحث دستور و «اسلوب معادله» از مبحث آرایه‌ها، سایر مباحث مهم کنکوریِ درس ادبیات در سال‌های دهم و یازدهم مطرح شده است. یعنی سهمی در حدود 70 تا 80 درصد از ادبیات مربوط به مباحث پایه در سال‌های دهم و یازدهم است. 
در جمع بندی ادبیات از سری همایش‌های تفتان، به طور دقیق و کامل به این سهم بزرگ از ادبیات کنکور پرداخته شده و جمع بندی می‌شود. مباحث درسی، در درسنامه‌های مختصر و مفید مرور شده و با حدود 260 تست منتخب، ویژه و با درصد احتمال بالای مطرح شدن در کنکور برای شما تحلیل و بررسی و ارائه می‌شود. 

موضوعاتی که در این همایش به آن‌ها پرداخته می‌شود عبارت است از:
لغت، املاء، تاریخ ادبیات، دستور، قرابت معنایی و آرایه‌ها

95,000 تومان