عکس محصول پک کامل همایش آرش رشته انسانی

ویژگی های محصول پک کامل همایش آرش رشته انسانی

سال تولید:
98-99
رشته:
انسانی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
گروه آموزشی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
سال تولید: 98-99
زمان دریافت: 10 تا 31 تیر
مدت زمان: طبق برنامه مطالعاتی
رشته: انسانی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: گروه آموزشی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

لیست همایش هایی که با خرید این مجموعه دریافت می کنید:

دقت: همایش آرش زبان انگلیسی ویرایش جدید همایش طلایی است که تست های کنکور 98 تجزیه و تحلیل و به طلایی اضافه شده است.
توجه : همزمان با انتشار محتوای همایش از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.