عکس محصول تتا زیست شناسی موقاری

ویژگی های محصول تتا زیست شناسی موقاری

سال تولید:
98-99
رشته:
تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
جلال موقاری
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
131,995 تومان
سال تولید: 98-99
زمان دریافت: مطابق برنامه
مدت زمان: در حال تولید
رشته: تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: جلال موقاری

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

در کنکور سراسری سال 98، 10 تست از مجموع فصل های 6 و 7 سال دهم، فصل های  8 و 9 سال یازدهم و فصل 6 سال دوازدهم یعنی مباحث مربوط به زیست شناسی گیاهی مطرح شد.
در این بخش از درس زیست شناسی، داوطلبین نقاط ضعف مختلفی رو احساس می‌کنند:
- با شکل‌ها خوب ارتباط برقرار نمیکنم.
- بحث های ترکیبی رو خوب نمیتونم درک کنم.
- نیاز به یه جزوه قابل اعتماد، کامل، اما خلاصه برای تورق سریع دارم.
در همایش زیست شناسی گیاهی تتا سعی شده تا با شناخت این ضعف ها و مسائل و با در نظر گرفتن فرصت محدود داوطلبین به این نیازها پاسخ داده بشه. یعنی:
- تحلیل و مرور تمام اشکال مهم مربوطه از هر سه پایه
- بررسی کامل 110 تست ترکیبی و جامع برای پوشش کامل مباحث
- جزوه گیاهنامه شامل خلاصه مباحث و نکات و بررسی نموداری مطالب


131,995 تومان