عکس محصول همایش آرش زیست شناسی کنکور

ویژگی های محصول همایش آرش زیست شناسی کنکور

سال تولید:
98-99
رشته:
تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
محمد علی امینی راد
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
461,994 تومان
سال تولید: 98-99
زمان دریافت: مطابق برنامه
مدت زمان: در حال تولید
رشته: تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: محمد علی امینی راد

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

همایش زیست شناسی آرش
آرش، مجموعه همایش‌های کنکوریه که برای آخرین مرور حرفه‌ای مطالب توی روزهای قبل از کنکور طراحی شده.
ویژگی های همایش زیست شناسی آرش:
- آموزش و بیان نکات تست خیز متن، شکل ها و مفاهیم کتاب های زیست شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم
- آموزش تکنیک حل تست
- بیان دام های آموزشی تست ها
- ساده سازی نکات حفظی در جهت سهولت در یادگیری
- ارائه درسنامه فشرده مبنی بر متن کتاب و مفاهیم ترکیبی
- بررسی سوالها و نکات احتمالی کنکور سراسری
- حل و بررسی جزء به جزء سوالها
- ارائه 3 آزمون مشابه کنکور سراسری + بررسی کنکور سراسری داخل و خارج 98
- ارائه مطالب در 6 بخش دسته بندی شده و دقیق:
1- زیست شناسی نوین: فصل 1 سال دهم و فصل 7 سال دوازدهم
2- ژنتیک: فصل های 6 و 7 سال یازدهم و فصل های 1 تا 4 سال دوازدهم
3- فیزیولوژی: فصل های 2 تا 5 سال دهم، فصل های 1 تا 5 سال یازدهم و فصل 5 سال دوازدهم
4- جانورشناسی: تمامی مطالب مربوط به جانوران در هر سه کتاب + فصل 8 سال دوازدهم
5- گیاه شناسی: فصل های 6 و 7 سال دهم، 8 و 9 سال یازدهم و فصل 6 سال دوازدهم
6- آزمون: 3 آزمون جامع شبیه ساز + 2 کنکور سراسری داخل و خارج 98


461,994 تومان