عکس محصول همایش آرش جمع بندی شیمی کنکور

ویژگی های محصول همایش آرش جمع بندی شیمی کنکور

سال ویرایش:
99-00
رشته:
ریاضی، تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
حامد پویان نظر
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
490,000 تومان
سال تولید: 99-00
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 17 ساعت
رشته:
ریاضی
تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: حامد پویان نظر

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جمع بندی شیمی کنکور

برای نتیجه گیری کامل، بی نقص و سریع در جمع بندی کنکور، همایش آرش یک دوره به شدت کارگشا و کاربردیه. در این همایش با حل تیپ تست‌های جامع و مختلف و توجه به سبک سوالات کنکور نظام جدید، از تمام زوایا به جمع بندی درس شیمی پرداخته شده است.
ویژگی های همایش شیمی آرش:
- جزوه حفظیات(در حال به روز رسانی) و مفاهیم، شامل:
بررسی خط به خط کتاب درسی سه کتاب شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم
ارائه نکات مهم هر شکل، دسته بندی تمامی مطالب 
ارائه نمودار های درختی مربوطه
- جزوه مسائل
چکیده تمامی فرمول ها و ارائه راه حل های متناسب با حل مسائل
- حل حدود 300 تست
پوشش کامل و جامع شیمی کنکور در قالب سوالات طبقه بندی شده، حل تمام تیپ تست ها، ارائه راه حل های مفهومی، مختصر و سریع، ساده سازی محاسبات ارائه نکات و خلاصه مبحث در ضمن حل تست ها
- حل 4 آزمون سراسری 98
تحلیل کنکورهای 99 داخل رشته ریاضی و تجربی در بازنگری و  آپدیت 1400 به این محصول افزوده شد. این آپدیت به تمام کسانی که آرش شیمی را پیشتر تهیه کرده بودند هدیه داده شد.


نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

1400/3/1 17:00:48
جزوه جمع بندی

جزوه «معادله واکنش های شیمیایی» همایش شیمی آرش، منتشر شد.

1400/2/23 14:03:05
تحلیل کنکور 99

تحلیل تست های شیمی کنکور  رشته تجربی داخل 99
تحلیل تست های شیمی کنکور رشته ریاضی داخل 99
به همراه جزوه تست های شیمی کنکورهای 99 منتشر شد

1400/2/23 14:01:01
جزوات حفظیات و مفاهیم

جزوات حفظیات و مفاهیم شیمی دهم،یازدهم و دوازدهم آپدیت شد.
تمامی ریز نکات و قسمت های مهم و تست خیر به صورت جامع در این جزوات ارائه شده  

490,000 تومان