عکس محصول همایش آرش شیمی کنکور

ویژگی های محصول همایش آرش شیمی کنکور

سال تولید:
98-99
رشته:
ریاضی، تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
حامد پویان نظر
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
269,590 تومان
سال تولید: 98-99
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 17 ساعت
رشته:
ریاضی
تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: حامد پویان نظر

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

همایش شیمی آرش
برای نتیجه گیری کامل، بی نقص و سریع در جمع بندی کنکور، همایش آرش یک دوره به شدت کارگشا و کاربردیه. در این همایش با حل تیپ تست‌های جامع و مختلف و توجه به سبک سوالات کنکور نظام جدید در سال 98، از تمام زوایا به جمع بندی درس شیمی پرداخته شده است.
ویژگی های همایش شیمی آرش:
- جزوه حفظیات و مفاهیم، شامل:
بررسی خط به خط کتاب درسی سه کتاب شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم
ارائه نکات مهم هر شکل، دسته بندی تمامی مطالب 
ارائه نمودار های درختی مربوطه
- جزوه مسائل
چکیده تمامی فرمول ها و ارائه راه حل های متناسب با حل مسائل
- حل حدود 300 تست
پوشش کامل و جامع شیمی کنکور در قالب سوالات طبقه بندی شده، حل تمام تیپ تست ها، ارائه راه حل های مفهومی، مختصر و سریع، ساده سازی محاسبات ارائه نکات و خلاصه مبحث در ضمن حل تست ها
- حل 4 آزمون سراسری 98269,590 تومان