عکس محصول جزوه صفر تا صد فیزیک کنکور آلاء

ویژگی های محصول جزوه صفر تا صد فیزیک کنکور آلاء

سال تولید:
97-98
رشته:
ریاضی، تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
کازرانیان
خدماتی که دریافت می کنید: جزوه
13,750 تومان
رشته:
ریاضی
تجربی
تعداد صفحات: 308 صفحه
زمان دریافت: از لحظه خرید
کنکور: نظام جدید
دبیر: کازرانیان
نحوه دریافت: دانلودی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جزوه فیزیک صفر تا صد آلاء 
شامل درسنامه، مثال‌ها و صورت تست‌های حل شده در دوره رایگان صفر تا صد فیزیک کنکور با تدریس پرویز کازرانیان، برای پایه دهم، یازدهم و دوازدهم است و برای استفاده هرچه آسانتر و مفیدتر دانش آموزان از فیلم‌ها، تهیه شده است. 

13,750 تومان