عکس محصول زیست شناسی 2

ویژگی های محصول زیست شناسی 2

سال تولید:
98-99
رشته:
تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
حسین ذبحی تفت
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
133,655 تومان
سال تولید: 98-99
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 23 ساعت
رشته: تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: حسین ذبحی تفت

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط


همایش کنکوری زیست شناسی یازدهم تفتان آلاء
در همایش تفتان، زیست شناسی یازدهم رو در بیش از 120 تست بررسی و جمع بندی می‌کنیم. این مجموعه شامل درس نامه همراه با بیان ساده و روان و مفهومیِ متن کتابه که به همراه بیان قیدها و نکات تصویری فصل‌ها به همراه توضیح نکات ترکیبی مباحث مختلف و مرتبط تدریس فشرده ای از زیست یازدهم رو ارائه میده. پایان هر فصل تست های منتخب و گلچینی از سوال‌های کنکور در سال‌های اخیر متناسب با رویکرد طراحان کنکور گرد آوری شده‌اند که با پاسخ تشریحی و کامل، شما رو برای کنکور پیش رو آماده می‌کنه. به این ترتیب حدود 16 تا 20 تست کنکور سراسری رو مرور و نکات مختلف اون رو با هم بررسی می‌کنیم. این مجموعه شامل حدودا 14 ساعت تدریس و 6 تا 7 ساعت بررسی تست های منتخب میشه.
مباحثی که در این همایش بررسی میشه:
فصل اول: دستگاه عصبی همراه با حل 15 تست
فصل دوم: حواس همراه با حل 10 تست
فصل سوم: دستگاه حرکتی همراه با حل 10 تست
فصل چهارم: تنظیم شیمیایی همراه با حل 10 تست
فصل پنجم: ایمنی همراه با حل  15 تست
فصل ششم: تقسیم یاخته همراه با حل 10 تست
فصل هفتم: تولید مثل همراه با حل 22 تست
فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان همراه با حل 13 تست
فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک‌ها همراه با حل 15 تست


133,655 تومان