عکس محصول تفتان جمع بندی شیمی دهم

ویژگی های محصول تفتان جمع بندی شیمی دهم

ویژه:
98-99
رشته:
ریاضی، تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
احسان گودرزی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
سال تولید: 98-99
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 15 ساعت
رشته:
ریاضی
تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: احسان گودرزی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط


جمع بندی شیمی دهم

همایش کنکوری شیمی دهم تفتان آلاء
شیمی دهم جدا از اینکه پیش‌نیازِ شیمی سال‌های بالاتره، در سال قبل به طور مجزا حدود 23 درصد تست‌های شیمی کنکور رو به خودش اختصاص داده بود. آلاء در همایش تفتان شیمی، تمام مفاهیم و مسائل کتاب شیمی دهم رو به طور کامل، در 19 قسمت (15 ساعت و 15 دقیقه) و تحت 4 فصل بررسی و جمع‌بندی می‌کنه. 
درس‌نامه تفتان شیمی 1 در 4 فصلِ اتم | ترکیب | واکنش‌های شیمیایی | و کلیات برای پوشش تمام نکات تستی، مفاهیم و مسائل ارائه شده. در کنار درس‌نامه‌ها، 132 تست‌ منتخب بررسی شده و حل تست های کنکور 98 مربوط به این بخش در کنار درس‌نامه‌­ها یادگیری و مرور مطالب رو کامل میکنن. مبنای انتخاب سوالات این مجموعه تشابه با سوالات کنکور سال­های قبل و البته پیش‌بینی سوالات کنکور پیش رو بوده. 
توزیع جلسات و فراوانی سوالات تفتان شیمی دهم:
  • جلسات 1 تا 4: جمعبندی اتم (40 سوال)
  • جلسات 5 تا 10: جمعبندی ترکیب (40 سوال)
  • جلسات 11 تا 13: جمعبندی واکنش‌های شیمیایی (40 سوال)
  • جلسات 14 و 15: جمعبندی کلیات (40 سوال)
  • جلسات 16 تا 19: حل و بررسی تست‌های کنکور 98