عکس محصول تفتان  جمع بندی زبان انگلیسی 1 و 2

ویژگی های محصول تفتان جمع بندی زبان انگلیسی 1 و 2

ویژه:
98-99
رشته:
ریاضی، تجربی، انسانی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
عزتی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
سال تولید: 98-99
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 8 ساعت و ربع
رشته:
ریاضی
تجربی
انسانی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: عزتی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جمع بندی زبان انگلیسی پایه

همایش كنكوري تفتان؛ زبان انگلیسی دهم و یازدهم آلاء 
 آلاء با همایش تفتان، زبان دهم و یازدهم رو در 9 قسمت (8 ساعت و 15 دقیقه) و با بررسی بیش از 250 سوال، بررسی و جمع‌بندی می‌کنه. 
 مباحثی که در این همایش تحت بررسی قرار دادیم واژگان و گرامر کتاب زبان دهم و یازدهم رو در بر می‌گیره.
 توزیع جلسات و فراوانی سوالات تفتان زبان دهم و یازدهم:
  • جلسات 1 تا 4: جمع‌بندی زبان دهم (120 سوال)
  • جلسات 5 تا 7: جمع‌بندی زبان یازدهم: (90 سوال)
  • جلسات 8 و 9: حل و بررسی تست‌های کنکور 98 (42 سوال)