عکس محصول حسابان و ریاضی پایه

ویژگی های محصول حسابان و ریاضی پایه

سال تولید:
98-99
رشته:
ریاضی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
محسن شهریان
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
120,915 تومان
سال تولید: 98-99
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 25 ساعت
رشته: ریاضی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: محسن شهریان

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبطهمایش تفتان حسابان و ریاضی پایه آلاء
آلاء در همایش تفتان، حسابان و ریاضی پایه رو با حدود 320 تست جمع‌بندی میکنه.
مباحثی که در این همایش تحت بررسی قرار دادیم تمام سرفصل های کتاب ریاضی دهم و حسابان پایه یازدهمه. این مباحث، حدود 12 سوال از 22 سوال مربوط به حسابان رو پوشش میده، پس جدا از اینکه مباحث پایه حسابان دوازدهم رو مرور میکنید و مشکلات پایه‌ایتون رو برطرف میکنید، میتونید سهم خوبی از ریاضیات کنکورتون رو هم بیمه کنین.
هنگام ارائه درسنامه، نکات درس به طور کامل بیان میشه اما در خلال حل تست ها، نکات درسنامه مرور میشه و نکات اضافه تری هم یاد میگیرید، در نتیجه میتونید خیالتون رو بابت این مسئله هم راحت کنید.


توزیع جلسات و فراوانی سوالات تفتان حسابان و ریاضی پایه:

  • جلسات 1 تا 3: جمعبندی اتحادهای جبری، تجزیه و عبارت های گویا (20 تست)
  • جلسات 4 تا 6: جمعبندی توان های گویا و گنگ و قواعد رادیکال ها (24 تست)
  • جلسات 7 تا 9: جمعبندی بازه ها، تعیین علامت و نامعادلات گویا (20 تست)
  • جلسات 10 تا 15: جمعبندی معادلات (40 تست)
  • جلسات 16 تا 18: جمعبندی الگو و دنباله (28 تست)
  • جلسات 19 تا 22: جمعبندی قدر مطلق و آشنایی با هندسه تحلیلی (30 تست)
  • جلسات 23 تا 33: جمعبندی تابع (61 تست)
  • جلسات 34 تا 41: جمعبندی مثلثات (40 تست)
  • جلسات 42 تا 45: جمعبندی توابع نمایی و لگاریتمی (29 تست)
  • جلسات 46 تا 50: جمعبندی حد و پیوستگی (30 تست)120,915 تومان