عکس محصول تفتان آمار و احتمال

ویژگی های محصول تفتان آمار و احتمال

سال تولید:
98-99
رشته:
ریاضی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
محمد رضا حسینی فرد
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
69,000 تومان
سال تولید: 98-99
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 6 ساعت و 15 دقیقه
رشته: ریاضی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: محمد رضا حسینی فرد

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

همایش کنکوری تفتان آمار و احتمال آلاء 
در همایش تفتان، آمار و احتمال رو با 200 تست منتخب از سوال‌های کنکور، آزمون‌های آزمایشی و تالیفی، با هدف پوشش کامل سوالات کنکور در این درس و در 12 قسمت (6 ساعت و 15 دقیقه) بررسی و جمع‌بندی می‌کنیم.
این همایش در یک فصل صفر و 4 فصل اصلی تهیه شده:
فصل صفرم: مقدمه‌ای بر ترکیبیات ارائه میشه که شامل مرور مطالب اصلی از کتاب ریاضی دهمه
فصل اول: استدلال و مجموعه‌ها، مرور مطالب اصلی، حل تست‌های مرتبط و ارائه راهکارهای تستی
فصل دوم: احتمال، تکنیک‌هایی برای حل مسئله‌های احتمال شرطی و احتمال کل
فصل سوم و چهارم: آمار و آمار استنباطی، بررسی مطالبی که جدیدا به ریاضیات اضافه شده و شانس بالایی برای طرح سوال در کنکور داره!
از این مباحث دست کم 9 سوال در کنکور مطرح میشه که امیدواریم با این همایش بتونید راحت از پسشون بر بیاین! 
توزیع جلسات و فراوانی سوالات تفتان آمار و احتمال:
جلسه 1: جمع‌بندی فصل صفرم، ترکیبیات (15 تست)
جلسات 2 تا 4: جمع‌بندی فصل اول، استدلال (64 تست)
جلسات 5 تا 8: جمع‌بندی فصل دوم، احتمال (57 تست)
جلسات 9 و 10: جمع‌بندی فصل سوم، آمار توصیفی (23 تست)
جلسات 11 و 12: جمع‌بندی فصل چهارم، آمار استنباطی (41 تست)
69,000 تومان