عکس محصول ریاضی تجربی

ویژگی های محصول ریاضی تجربی

سال تولید:
98-99
رشته:
تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
علی صدری
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
214,850 تومان
سال تولید: 98-99
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 35 ساعت و نیم
رشته: تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: علی صدری

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

همایش تفتان ریاضی تجربی آلاء 
آلاء با همایش تفتان، ریاضی تجربی رو در 72 قسمت (35 ساعت و 45 دقیقه) و با حل حدود 400 سوال، بررسی و جمعبندی میکنه. مباحثی که در این همایش تحت بررسی قرار دادیم تمام سرفصل های کتاب ریاضی دهم و یازدهم و همینطور مباحث مشترک این سرفصل ها از کتاب دوازدهمه.
هدیه این مجموعه: بخش ویژه تست و تدریس سال دوازدهم این مجموعه به صورت هدیه در کنار سایر بخش‌ها و در 27 جلسه در اختیار شما آلایی عزیز قرار داره.
توزیع جلسات و فراوانی سوالات تفتان ریاضی تجربی:
جلسات 1 تا 15: جمعبندی تابع در 87 سوال
جلسات 16 تا 30: جمعبندی مثلثات در 73 سوال
جلسات 31 تا 39: جمعبندی حد و پیوستگی در 34 سوال
جلسات 40 تا 48: جمعبندی آمار و احتمال در 40 سوال
جلسات 49 تا 66: جمعبندی مجموعه، الگو و دنباله، ریشه و توان، عبارت های جبری، معادله و نامعادله، تابع نمایی و لگاریتمی در 119 سوال
جلسات 67 تا 72: جمعبندی هندسه مختصاتی و پایه در 33 سوال
جلسات 73 تا 100: ویژه سال دوازدهم


214,850 تومان