عکس محصول زیست شناسی 1

ویژگی های محصول زیست شناسی 1

سال تولید:
98-99
رشته:
تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
پوریا رحیمی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
120,855 تومان
سال تولید: 98-99
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 11 ساعت و 45 دقیقه
رشته: تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: پوریا رحیمی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط


همایش کنکوری تفتان زیست دهم آلاء
مطالب کتاب زیست دهم، پیشنیاز حدود 50% تست‌های زیست کنکوره.
آلاء با همایش تفتان، زیست دهم رو در 24 قسمت (11 ساعت و 45 دقیقه) و در قالب حدود 220 تست بررسی و جمع‌بندی میکنه.
مباحثی که در این همایش مورد بررسی قرار دادیم شش فصل اصلی زیست دهمه (فصول 2 تا 7 کتاب درسی)؛ یعنی "گوارش و جذب مواد" | "تبادلات گازی" | "گردش مواد در بدن" | "تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد" | "از یاخته تا گیاه" | "جذب و انتقال مواد در گیاهان".

توزیع جلسات و فراوانی سوالات تفتان زیست دهم:

جلسات 1 تا 4: جمع­بندی فصل دوم؛ گوارش و جذب مواد (37 تست)
جلسات 5 تا 8: جمع­‌بندی فصل سوم؛ تبادلات گازی (36 تست)
جلسات 9 تا 15: جمع­‌بندی فصل چهارم؛ گردش مواد در بدن (40 تست)
جلسات 16 تا 18: جمع­‌بندی فصل پنجم؛ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (36 تست)
جلسات 19 تا 21: جمع­بندی فصل ششم؛ از یاخته تا گیاه (35 تست)
جلسات 22 تا 24: جمع‌بندی فصل هفتم؛ جذب و انتقال مواد در گیاهان (33 تست)


120,855 تومان