عکس محصول تفتان جمع بندی شیمی ۲

ویژگی های محصول تفتان جمع بندی شیمی ۲

سال تولید:
98-99
رشته:
ریاضی، تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
احسان گودرزی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
20%
تخفیف
129,000 تومان
103,200 تومان
سال تولید: 98-99
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 13 ساعت و نیم
رشته:
ریاضی
تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: احسان گودرزی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جمع بندی شیمی یازدهم 


مباحث شیمی یازدهم، در 40% سوالات کنکور مورد سوال قرار گرفته.
آلاء در همایش تفتان شیمی، تمام مفاهیم و مسائل کتاب شیمی یازدهم رو به طور کامل، در 25 قسمت (13 ساعت و 45 دقیقه) و تحت
4 فصلِ موضوعی، بررسی و جمع‌بندی می‌کنه.
درس‌نامه تفتان شیمی 2 در چهار فصلِ "عنصرها و الگوهای رفتاری آنها | شیمی آلی | ترموشیمی | و سینتیک" ارائه شده که برای پوشش کامل تمام نکات تستیِ و مفاهیم و مسائل طراحی شده. در کنار درس‌نامه‌ها، 152 تست ،‌حل و بررسی می‌شه که در کنار درس‌نامه­‌ها یادگیری و مرور مطالب رو کامل میکنن.

توزیع جلسات و فراوانی سوالات تفتان شیمی یازدهم:
جلسات 1 تا 7: جمعبندی عنصرها و الگوهای رفتاری آنها (40 سوال)
جلسات 8 تا 13: جمعبندی شیمی آلی (40 سوال)
جلسات 14 تا 20: جمعبندی ترموشیمی (33 سوال)
جلسات 21 تا 25: جمعبندی سینتیک (39 سوال)
129,000 20% 103,200 تومان