عکس محصول همایش ریاضی انسانی گدار آلاء | کنکور 99

ویژگی های محصول همایش ریاضی انسانی گدار آلاء | کنکور 99

سال تولید:
98-99
رشته:
انسانی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
مهدی امینی راد
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
128,787 تومان
سال تولید: 98-99
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 6 ساعت
رشته: انسانی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: مهدی امینی راد

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

همایش ریاضی انسانی گدار (جمعبندی نیمسال اول دوازدهم)

    دبیر: مهدی امینی راد


   در  همایش گدار، ریاضی انسانیِ نیمسال اول دوازدهم به صورت کنکوری پوشش داده میشه. با این همایش، یه خلاصه درس جمع و جور و حرفه‌ای در اختیار دارید که تمام معلومات شما از ریاضی نیمسال اول دوازدهم رو براتون جمع بندی میکنه. این خلاصه درس با توضیحات و تدریس ضمنیِ دبیر در خلالِ حل 80 تست منتخب با پوشش کامل مباحث، عمق بیشتری پیدا می‌کنه و توی 10 جلسه تدریس و تست و 3 جلسه تحلیل آزمون تشریحی همایش ریاضی انسانی گدار، سرنوشت این بخش از کنکور شما یکسره میشه. جزوه‌ همایش هم کمک میکنه تا استفاده بهینه‌ای از فیلم‌های گدار ببرید.آنچه در همایش ریاضی انسانی گدار می گذرد:

 •  پوشش تمام مباحث نیم سال اول دوازدهم
      فصل 1: آمار و احتمال 
      فصل 2: الگوهای خطی 

 • در بردارنده 25 درصد مباحث کنکور (5 سوال از 20 سوال)
 • مرور تمام نکات درس
 • شامل 80 تست برای جمعبندی تمام مباحث نیمسال اول
 • حل آزمون تشریحی

توزیع جلسات و فراوانی سوالات ریاضی انسانی گدار:

 • جلسه 0: راهنمای استفاده از گدار ریاضی انسانی
 • جلسات 1 الی 5: آمار و احتمال (50 تست)
 • جلسات 6 الی 9: الگوهای خطی (30 تست)
 • جلسات 10 الی 12: آزمون تشریحی نیمسال اول (20 سوال)
128,787 تومان