عکس محصول جزوه سوالات مرتبط با دوره های درسی سال 99-98

ویژگی های محصول جزوه سوالات مرتبط با دوره های درسی سال 99-98

رشته: ریاضی , تجربی , انسانی
تعداد صفحات: تاکنون 1110 صفحه
زمان دریافت: از لحظه خرید
کنکور: نظام جدید
دبیر: گروه آموزشی
نحوه دریافت: دانلودی

دارای

خدمات اصلی: جزوه

موارد مورد نظر خود را انتخاب کنید:

انتخاب محصول

4,872 تومان

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جزوه‌های حاضر شامل صورت تست هایی است که در فیلم های دوره‌های جدید آلاء توسط اساتید مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. فهرست بالا شامل تمام دوره‌ها نیست و فقط دوره هایی را در برمی گیرد که در لیست بالا مشاهده می‌کنید.

این جزوات به ترتیب انتشار فیلم‌ها، به مرور زمان منتشر شده و تکمیل می‌شود. با یک بار تهیه این محصول، جزوه‌های تکمیلی به مرور در پروفایل شما قرار خواهد گرفت.

جزوه‌ها مربوط به فیلم هایی است که در در سال تحصیلی 99-98 منتشر می شود.

ضمنا جزوه شیمی دهم آقای گودرزی فاقد تست و فقط شامل درسنامه میباشد. 

لینک فیلم های جزوات فوق :


4,872 تومان