عکس محصول همایش طلایی ادبیات و زبان فارسی نظام جدید کنکور 98 آلاء

ویژگی های محصول همایش طلایی ادبیات و زبان فارسی نظام جدید کنکور 98 آلاء

سال تولید:
97-98
رشته:
ریاضی، تجربی، انسانی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
محمد صادقی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
106,800 تومان
سال تولید: 97-98
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 10 ساعت
رشته:
ریاضی
تجربی
انسانی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: محمد صادقی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

همایش جمع بندی ادبیات و زبان فارسی

 • دبیر: دکتر محمد صادقی

حجم، مدت و تعداد فایل ها:

HD    21.0 GB     22 Files

hq     1.51 GB     22 Files

240p  644 MB    22 Files

Time Length:    11:07:13

با حل بیش از 300 تست، آنچه که دقیقا در درسنامه و حل تشریحی 360 درجه تست ها خواهید دید:
1. مفهوم

 • مفهوم کلی بیت
 • مفهوم تضاد یا تقابل
 • مفهوم تک مصراع
 • قرابت معنایی

2. آرایه های ادبی

 • آشنایی تک به تک با آرایه های کاربردی
 • تقویت اسای مهارت در آرایه ها [تشبیه/استعاره/ ایهام/حسن تعلیل/اسلوب معادله/حس آمیزی/پارادوکس]

3. دستور زبان فارسی

 • بررسی کلمات مرکب، وندی و وندی مرکب
 • ترکیب های وصفی و اضافی
 • وابسته های پسین
 • وابسته های پیشین
 • وابسته وابسته
 • انواع ان/ را/ تا/ که/ و
 • چند جزئی ها
 • حروف ربط وابسته ساز و همپایه ساز در جمله های مرکب
 • ممال
 • شیوه های بلاغی 
 • انواع حذف
 • نقش های تبعی
 • شناختن فعلها
 • جمله های ساده و مرکب
 • انواع صفت ها
 • دو تلفظی ها
 • واو مباینت
 • پسوند شباهت
 • کابرد کلمات در دوره های زمانی مختلف
 • انواع گروه
 • معلوم و مجهول

با عبور دقیق از موارد بالا، کار شما با کنکور یکسره میشه.

106,800 تومان