عکس محصول همایش طلایی ادبیات و زبان فارسی نظام جدید کنکور 98 آلاء

ویژگی ها

زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 10 ساعت
رشته:
ریاضی
تجربی
انسانی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلود
دبیر: محمد صادقی

دارای

خدمات مشمول
فیلم
جزوه
قیمت محصول: 89,000 تومان
قیمت برای مشتری: 44,500 تومان

کلیپ معرفی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
محصولات مرتبط

همایش جمع بندی ادبیات و زبان فارسی

 • دبیر: دکتر محمد صادقی
 • تاریخ دریافت: 25 خرداد ماه

حجم، مدت و تعداد فایل ها:

HD    21.0 GB     22 Files

hq     1.51 GB     22 Files

240p  644 MB    22 Files

Time Length:    11:07:13

با حل بیش از 300 تست، آنچه که دقیقا در درسنامه و حل تشریحی 360 درجه تست ها خواهید دید:
1. مفهوم

 • مفهوم کلی بیت
 • مفهوم تضاد یا تقابل
 • مفهوم تک مصراع
 • قرابت معنایی

2. آرایه های ادبی

 • آشنایی تک به تک با آرایه های کاربردی
 • تقویت اسای مهارت در آرایه ها [تشبیه/استعاره/ ایهام/حسن تعلیل/اسلوب معادله/حس آمیزی/پارادوکس]

3. دستور زبان فارسی

 • بررسی کلمات مرکب، وندی و وندی مرکب
 • ترکیب های وصفی و اضافی
 • وابسته های پسین
 • وابسته های پیشین
 • وابسته وابسته
 • انواع ان/ را/ تا/ که/ و
 • چند جزئی ها
 • حروف ربط وابسته ساز و همپایه ساز در جمله های مرکب
 • ممال
 • شیوه های بلاغی 
 • انواع حذف
 • نقش های تبعی
 • شناختن فعلها
 • جمله های ساده و مرکب
 • انواع صفت ها
 • دو تلفظی ها
 • واو مباینت
 • پسوند شباهت
 • کابرد کلمات در دوره های زمانی مختلف
 • انواع گروه
 • معلوم و مجهول

با عبور دقیق از موارد بالا، کار شما با کنکور یکسره میشه.