عکس محصول جزوه فیزیک ویژه سال دوازدهم

ویژگی های محصول جزوه فیزیک ویژه سال دوازدهم

سال تولید:
97-98
رشته:
ریاضی، تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
کازرانیان
خدماتی که دریافت می کنید: جزوه
20%
تخفیف
4,000 تومان
3,200 تومان
رشته:
ریاضی
تجربی
تعداد صفحات: 129
کنکور: نظام جدید
دبیر: کازرانیان
نحوه دریافت: دانلودی
4,00020% 3,200 تومان

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جزوه ای که پیش رو دارید شامل درسنامه و تست ها و سوالاتی است که در فیلم های تدریس رایگان فیزیک دوازدهم کنکوری آلاء تدریس شده و در فصل های جداگانه برای شما فراهم شده است تا در ضمن تماشا و استفاده از فیلم های آموزشی فیزیک از جزوه مربوطه نیز بهره آسان و کامل ببرید..