عکس محصول همایش طلایی فیزیک نظام جدید کنکور 98 آلاء

ویژگی های محصول همایش طلایی فیزیک نظام جدید کنکور 98 آلاء

زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 16 ساعت
رشته:
ریاضی
تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلود
دبیر: کازرانیان

دارای

خدمات اصلی
فیلم
جزوه
قیمت محصول: 89,000 تومان
قیمت با تخفیف: 72,980 تومان

کلیپ معرفی

89,000 تومان 72,980 تومان

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

همایش طلایی فیزیک نظام جدید آلاء

  • دبیر: آقای کازرانیان

حجم، مدت و تعداد فایل ها:

HD 22.9 GB    30 Files

hq 2.09 GB     30 Files

240p 887 MB 30 Files

Time Length: 15:59:30oبررسی و تحلیل تمام مطالب و مباحث فیزیک 1تا 3 

oارائه نکات کیلیدی و با اهمیت کنکوری 

oآموزش روش های ساده ی تست زنی 

oتوجه به پرسش ها و فعالیت های با اهمیت کتاب درسی 

oتوجه عمده به تست های که چندین موضوع رو دربر میگیرد 

oهماهنگی چهارچوب فیلم ها و جزوه های همایش با کتاب درسی 

oپرداختن به تست های کاملا مفهومی و مورد انتظار

o طراحی مناسب همایش برای دسترسی سریع به مطالب (قابل توجه دانش آموزانی که دیر آمادگی پیدا کرده اند )