عکس محصول جزوه سه ساله زبان انگلیسی

ویژگی های محصول جزوه سه ساله زبان انگلیسی

سال تولید:
97-98
رشته:
ریاضی، تجربی، انسانی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
عزتی
خدماتی که دریافت می کنید: جزوه
5,000 تومان
رشته:
ریاضی
تجربی
انسانی
تعداد صفحات: 138 صفحه
نحوه دریافت: دانلودی
کنکور: نظام جدید
دبیر: عزتی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جزوه سه ساله زبان انگلیسی

دبیر: علی اکبر عزتی

جزوه ای که پیش رو دارید متناسب با فیلم های رایگان زبان انگلیسی سال های دهم، یازدهم و دوازدهم آلاء همگام با تدریس آقای علی اکبر عزتی طراحی شده است. 

محتوای جزوات:

  • جزوه زبان انگلیسی دهم [تست های جزوه، تکمیلی است و اضافه بر تدریس فیلم ها صرفا در جزوه گنجانده شده است.]
  • جزوه زبان انگلیسی یازدهم
  • جزوه زبان انگلیسی دوازدهم
  • واژه نامه منتخب از مهمترین واژه هایی که باید بر آن ها مسلط باشید
  • گرامر کاربردی
  • تست های گرامر و واژه

پیش از تماشای دروس با مطالعه جزوه مربوطه، خود را برای استفاده صحیح از فیلم ها آماده کنید.


یکی از لینک های فیلم زبان دهم:

https://alaatv.com/c/7409

یکی از لینک های فیلم زبان یازدهم:

https://alaatv.com/c/9167

یکی از لینک های فیلم زبان دوازدهم:

https://alaatv.com/c/9481

به هر لینکی که بروید لینک بقیه جلسات درس رو هم خواهید دید.


5,000 تومان