عکس محصول جزوه سه ساله زبان انگلیسی

ویژگی ها

نحوه دریافت: دانلود
کنکور: نظام جدید
دبیر: عزتی
قیمت محصول: 8,000 تومان
قیمت برای مشتری: 3,600 تومان

کلیپ معرفی

جزوه سه ساله زبان انگلیسی

دبیر: علی اکبر عزتی

جزوه ای که پیش رو دارید متناسب با فیلم های رایگان زبان انگلیسی سال های دهم، یازدهم و دوازدهم آلاء همگام با تدریس آقای علی اکبر عزتی طراحی شده است. 

محتوای جزوات:

  • جزوه زبان انگلیسی دهم
  • جزوه زبان انگلیسی یازدهم
  • جزوه زبان انگلیسی دوازدهم
  • واژه نامه منتخب از مهمترین واژه هایی که باید بر آن ها مسلط باشید
  • گرامر کاربردی
  • تست های گرامر و واژه

پیش از تماشای دروس با مطالعه جزوه مربوطه، خود را برای استفاده صحیح از فیلم ها آماده کنید.