عکس محصول ریاضی تجربی کنکور نظام قدیم

ویژگی های محصول ریاضی تجربی کنکور نظام قدیم

رشته: تجربی
مدت زمان: 46 ساعت و ربع
کنکور: نظام قدیم
زمان دریافت: از لحظه خرید
دبیر: گروه آموزشی
نحوه دریافت: دانلودی

دارای

خدمات اصلی
فیلم
جزوه

موارد مورد نظر خود را انتخاب کنید:

انتخاب محصول

144,430 تومان

کلیپ معرفی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه همایش 1+5 ریاضی تجربی آقای امینی راد
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه همایش 1+5 ریاضی تجربی آقای امینی راد
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه همایش 1+5 ریاضی تجربی آقای امینی راد
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه همایش 1+5 ریاضی تجربی آقای امینی راد
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه همایش 1+5 ریاضی تجربی آقای نباخته
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه همایش 1+5 ریاضی تجربی آقای نباخته
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

همایش طلایی ریاضی تجربی کنکور آقای نباخته

مدرس: محمد امین نباخته
در این همایش با بررسی موضوعی سوالات ریاضی تجربی کنکور داخل و خارج، از همین حالا جای پای خودتون رو برای کنکور پیش رو محکم کنید. با این همایش شما دانسته هاتون رو با سلیقه طراحان کنکور طبقه بندی می کنید و برای به دست آوردن درصد بالایی از این درس خودتون رو آماده می کنید.
عنوان فیلم ها:
انتگرال – آمار – احتمال – تابع – مثلثات - توابع نمایی و لگاریتمی و کاربرد مشتق - منحنی های درجه دوم – دنباله – تصاعد - اشکال فضایی – استدلال - مساحت و فیثاقورس - تالس و تشابه - قدرمطلق و نامعادله – مشتق - حد و پیوستگی – ماتریس
جزوه:
تحلیل سوالات کنکور ریاضی تجربی
جزوه درسنامه
جزوه تست ها

همایش طلایی ریاضی تجربی کنکورآقای امینی

مدرس: مهدی امینی
ویژگی های همایش:
•    کسب مهارت در پاسخگویی به سوالات با هر درجه سختی
•    صرفه جویی در زمان برای جمع بندی کنکور
•    فراگیری روش های جدید تست زنی
•    به همراه حل سوالات کنکور های گذشته و برخی سوالات تالیفی
عناوین فیلم ها:
تابع - ماتریس - لگاریتم - آمار  - احتمال - نامعادله و عبارت های رادیکالی
مثلثات - دنباله - تابع و معادله درجه دوم - حد و پیوستگی - همگرایی دنباله ها
مشتق - کاربرد مشتق - انتگرال - مقاطع مخروطی - سهمی – هذلولی
جزوه:
دانلود جزوه همایش طلایی ریاضی تجربی

همایش طلایی ریاضی تجربی آقای شامی زاده

مدرس: رضا شامی زاده
توی این همایش قراره تو یک روز 60% کنکور رو جمع بندی کنیم. حتی اگر قبلا کم خوندی و تازه شروع کردی می تونی از الان درصد خوبی توی این درس برای خودت سیو کنی و اگر دانش آموز قوی ای هستی نکات ویژه ای توی همایش در انتظارته! این همایش چارچوب خوبی برای نحوه درس خوندن و نگاه شما به تست ها در اختیارتون میذاره.
مباحثی همایش یک روزه ریاضی تجربی:
•    مشتق و کاربرد مشتق - 4 تست کنکور 144 تا 147 کنکور
•    انتگرال - 2 تست کنکور عموما 150 و 151 کنکور
•    حد و پیوستگی - 3 تست کنکور که عموما سوال 136 تا 138 کنکور
•    احتمال و ترکیبیات - 3 تست - عموما سوال 132، 139 و 140 کنکور
•    آمار و مدلسازی- 2 تست -  عموما 130 و 131 کنکور
•    مثلثات - 2 تست - عموما 134 و 143 کنکور
•    مقاطع مخروطی- 2 تست 148 و 149 کنکور
از هر کدوم از این سوال ها 6 الی 7 تیپ سوال حل می کنیم که تسلط پیدا کنیم.
در این همایش، ما  تلاشمون این هست که رو هر کدوم از این 18 تا سوال کار کنیم ( یعنی 18 تا از 30 تست کنکور ) از هر تیپ سوالی تقریبا 10 تا تست تجزیه و تحلیل می کنیم که 180 تا تست رو تجزیه و تحلیل کرده باشیم. به این ترتیب و  با این تجزیه و تحلیل ها شما می تونید  تسلط خوبی به 18 تا تست کنکور این درس( 60% کنکور سراسری ) پیدا کنید.
عناوین همایش:
•    تحلیل کنکور 94 خارج
•    تحلیل کنکور 94 داخل
•    احتمال -آمار و مدلسازی  - ماتریس و 2 معادله 2 مجهول - توابع نمایی و لگاریتمی - حد و پیوستگی - مشتق و کاربرد مشتق  - انتگرال - هندسه مختصاتی و مقاطع - مثلثات – تابع
جزوه:
•    تست های همایش
•    جزوه 180تست

همایش 1+5 ریاضی تجربی (پیش 1) آقای نباخته

در این همایش ما توی 5 ساعت کل پیش 1 رو جمع بندی می کنیم. یعنی یک سوم کنکور. بعد تست می زنیم و قوی تراز رقبا توی آزمون های جمع بندی خودمون رو محک می زنیم. بعد از اینکه نکات تست ها رو دیدیم 1 ساعت هم تست های پلاس رو داریم که ترکیبی و سخته و قراره وجه تمایز شما با بقیه باشه اگر که به درصدهای بالا فکر می کنی. شما در این همایش اول روی تست ها فکر می کنید و بعد فیلم دبیر رو پخش می کنید که قراره تو 1 ساعت تست های پلاس رو براتون تحلیل کنه. آخر جزوه هم دو تا آزمون برای تمرین خودتون بعد از همایش قرار داده شده که پاسخ تشریحیش بهتون داده میشه. این آزمون برای اینه که یک بار خودت رو محک بزنی و ببینی روی کل پیش 1 چقدر مسلطی.
عناوین فیلم ها:
ترکیبیات – احتمال - تابع و معادله درجه دوم – قدرمطلق - جزء صحیح(براکت) – تصاعد – دنباله  - تابع نمایی و لگاریتمی - معادلات مثلثاتی – تابع – مشتق - تست های پلاس
جزوه:
جزوه همایش 1+5 ریاضی تجربی آقای نباخته


همایش 1+5 ریاضی تجربی (پیش 1) آقای امینی

مدرس: مهدی  امینی
در این همایش ما توی 5 ساعت کل پیش 1 رو جمع بندی می کنیم. یعنی یک سوم کنکور. بعد تست می زنیم و قوی تراز رقبا توی آزمون های جمع بندی خودمون رو محک می زنیم. بعد از اینکه نکات تست ها رو دیدیم 1 ساعت هم تست های پلاس رو داریم که ترکیبی و سخته و قراره وجه تمایز شما با بقیه باشه اگر که به درصدهای بالا فکر می کنی. شما در این همایش اول روی تست ها فکر می کنید و بعد فیلم دبیر رو پخش می کنید که قراره تو 1 ساعت تست های پلاس رو براتون تحلیل کنه. آخر جزوه هم دو تا آزمون برای تمرین خودتون بعد از همایش قرار داده شده که پاسخ تشریحیش بهتون داده میشه. این آزمون برای اینه که یک بار خودت رو محک بزنی و ببینی روی کل پیش 1 چقدر مسلطی.
عناوین فیلم ها:
احتمال – تابع – دنباله - مثلثات و لگاریتم – مشتق - حد و پیوستگی  - تست پلاس (قسمت تابع، قسمت معادله درجه دوم، قسمت مشتق، قسمت مثلثات، قسمت احتمال، حد و پیوستگی، قسمت دنباله، قسمت مشتق)
جزوه:
جزوه همایش 1+5 ریاضی تجربی

144,430 تومان