عکس محصول جزوه علوم پایه زیست

ویژگی های محصول جزوه علوم پایه زیست

سال تولید:
97-98
رشته:
تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
جلال موقاری
خدماتی که دریافت می کنید: جزوه
6,250 تومان
رشته: تجربی
تعداد صفحات: 13 صفحه
زمان دریافت: از لحظه خرید
کنکور: نظام جدید
دبیر: جلال موقاری
نحوه دریافت: دانلودی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

✔️ جزوه ی مختصر و لقمه ای از‌ تمامی نکات لازم علوم های پایه که احتمال ترکیب در تست ها را دارد
(ویژه  دانش آموزان دهم تا دوازدهم) 

✔️ نکاتی مکمل از علوم ها که به فهم درس زیست شناسی کمک میکند

✔️ دانش آموزان ورودی به رشته تجربی حتما برای سازمان دهی ذهنی شان از زیست، این جزوه را مطالعه کنند


6,250 تومان