عکس محصول جزوه علوم پایه زیست

نمونه صفحات جزوه را مشاهده کنید:

نمونه جزوه

--
صفحه 9

ویژگی ها

کنکور: نظام جدید
دبیر: جلال موقاری
نحوه دریافت: دانلود
قیمت محصول: 5,000 تومان
قیمت برای مشتری: 2,250 تومان

کلیپ معرفی

✔️ جزوه ی مختصر و لقمه ای از‌ تمامی نکات لازم علوم های پایه که احتمال ترکیب در تست ها را دارد
(ویژه  دانش آموزان دهم تا دوازدهم) 

✔️ نکاتی مکمل از علوم ها که به فهم درس زیست شناسی کمک میکند

✔️ دانش آموزان ورودی به رشته تجربی حتما برای سازمان دهی ذهنی شان از زیست، این جزوه را مطالعه کنند