عکس محصول جزوه علوم پایه زیست

ویژگی های محصول جزوه علوم پایه زیست

رشته: تجربی
کنکور: نظام جدید
دبیر: جلال موقاری
نحوه دریافت: دانلود

دارای

خدمات اصلی: جزوه
قیمت محصول: 5,000 تومان
قیمت با تخفیف: 4,000 تومان

کلیپ معرفی

5,000 تومان 4,000 تومان

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
محصولات مرتبط

✔️ جزوه ی مختصر و لقمه ای از‌ تمامی نکات لازم علوم های پایه که احتمال ترکیب در تست ها را دارد
(ویژه  دانش آموزان دهم تا دوازدهم) 

✔️ نکاتی مکمل از علوم ها که به فهم درس زیست شناسی کمک میکند

✔️ دانش آموزان ورودی به رشته تجربی حتما برای سازمان دهی ذهنی شان از زیست، این جزوه را مطالعه کنند