عکس محصول همایش طلایی زمین شناسی کنکور

ویژگی های محصول همایش طلایی زمین شناسی کنکور

سال تولید:
96-97
رشته:
تجربی
نظام کنکور:
نظام قدیم
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
محمد چلاجور
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
36,250 تومان
سال تولید: 96-97
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 4 ساعت و نیم
رشته: تجربی
کنکور: نظام قدیم
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: محمد چلاجور

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

تو 5 ساعت قراره مهم ترین نکات زمین رو که احتمال زیادی دارن تو کنکور مطرح بشن رو جمع بندی کنیم.

36,250 تومان