عکس محصول همایش طلایی ادبیات کنکور

ویژگی های محصول همایش طلایی ادبیات کنکور

زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 12 ساعت
کنکور: نظام قدیم
نحوه دریافت: دانلود
دبیر: دکتر هامون سبطی

دارای

خدمات اصلی
فیلم
جزوه
قیمت محصول: 49,000 تومان
قیمت با تخفیف: 41,650 تومان

کلیپ معرفی

49,000 تومان 41,650 تومان

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
محصولات مرتبط

مباحث همایش شامل :

نکته های زبان فارسی و آرایه های ادبی

تاریخ ادبیات

املا و لغت

تناسب مفهومی و قرابت معنایی