عکس محصول همایش طلایی ادبیات کنکور

ویژگی ها

زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 12 ساعت
کنکور: نظام قدیم
نحوه دریافت: دانلود
دبیر: دکتر هامون سبطی
قیمت محصول: 49,000 تومان
قیمت برای مشتری: 29,400 تومان

کلیپ معرفی

مباحث همایش شامل :

نکته های زبان فارسی و آرایه های ادبی

تاریخ ادبیات

املا و لغت

تناسب مفهومی و قرابت معنایی