عکس محصول همایش طلایی ادبیات کنکور

ویژگی های محصول همایش طلایی ادبیات کنکور

سال تولید:
96-97
رشته:
ریاضی، تجربی، انسانی
نظام کنکور:
نظام قدیم
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
دکتر هامون سبطی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
61,250 تومان
سال تولید: 96-97
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 12 ساعت
رشته:
ریاضی
تجربی
انسانی
کنکور: نظام قدیم
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: دکتر هامون سبطی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

همایش طلایی ادبیات کنکور

دبیر: هامون سبطی
ویژه نظام قدیم

این همایش در 24 جلسه (15 ساعت) شامل تدریس و تست، ادبیات کنکور را در مباحث زیر جمع بندی کرده و پوشش می‌دهد:

زمان فعل | جمله ساده، مشتق و مرکب | انواع حذف | اجزای جمله | نقش های تبعی و سایر نقش ها | ساختمان واژه ها و تکواژ و واژ | تفاوت اسم و صفت | اجزای واژه‌ها | گروه اسمی | نگارش و نظام معنایی | آرایه و درک ادبی | تاریخ ادبیات | تناسب مفهومی و قرابت معنایی61,250 تومان