عکس محصول همایش طلایی ادبیات کنکور

ویژگی های محصول همایش طلایی ادبیات کنکور

زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 12 ساعت
کنکور: نظام قدیم
نحوه دریافت: دانلود
دبیر: دکتر هامون سبطی

دارای

خدمات اصلی
فیلم
جزوه
49,000 تومان

کلیپ معرفی

49,000 تومان

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

مباحث همایش شامل :

نکته های زبان فارسی و آرایه های ادبی

تاریخ ادبیات

املا و لغت

تناسب مفهومی و قرابت معنایی