عکس محصول همایش طلایی ادبیات کنکور

ویژگی های محصول همایش طلایی ادبیات کنکور

سال تولید:
96-97
رشته:
ریاضی، تجربی، انسانی
نظام کنکور:
نظام قدیم
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
دکتر هامون سبطی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
50%
تخفیف
49,000 تومان
24,500 تومان
سال تولید: 96-97
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 12 ساعت
رشته:
ریاضی
تجربی
انسانی
کنکور: نظام قدیم
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: دکتر هامون سبطی
49,000 50% 24,500 تومان

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

همایش طلایی ادبیات کنکور
دبیر: هامون سبطی
ویژه نظام قدیم

این همایش در 24 جلسه شامل تدریس و تست، ادبیات کنکور را در مباحث زیر جمع بندی کرده و پوشش می‌دهد:

زمان فعل | جمله ساده، مشتق و مرکب | انواع حذف | اجزای جمله | نقش های تبعی و سایر نقش ها | ساختمان واژه ها و تکواژ و واژ | تفاوت اسم و صفت | اجزای واژه‌ها | گروه اسمی | نگارش و نظام معنایی | آرایه و درک ادبی | تاریخ ادبیات | تناسب مفهومی و قرابت معنایی