عکس محصول شب امتحان زیست دهم(ترم اول)

ویژگی های محصول شب امتحان زیست دهم(ترم اول)

سال تولید:
97-98
رشته:
تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
جلال موقاری
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
50%
تخفیف
5,000 تومان
2,500 تومان
سال تولید: 97-98
رشته: تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: جلال موقاری
5,000 50% 2,500 تومان

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

فصل سوم
نمونه جزوه
کلیک کنید
فصل دوم
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جمع بندی کل نیم سال اول زیست دهم در 1.5 ساعت با

- جزوه ای 19 صفحه ای

- فیلمی 1.5 ساعته

vجمع بندی کل نیم سال اول زیست دهم در 1.5 ساعت با

- جزوه ای 19 صفحه ای

- فیلمی 1.5 ساعته