عکس محصول شب امتحان زیست دهم(ترم اول)

ویژگی ها

رشته: تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلود
دبیر: جلال موقاری

دارای

خدمات مشمول
فیلم
جزوه
1,000 تومان

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
محصولات مرتبط

فصل سوم
نمونه جزوه
کلیک کنید
فصل دوم
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
محصولات مرتبط

جمع بندی کل نیم سال اول زیست دهم در 1.5 ساعت با

- جزوه ای 19 صفحه ای

- فیلمی 1.5 ساعته


 یه جزوه درجه یک از کل نیم سال اول به همراه ۱.۵ ساعت تدریس

یعنی تو ۱.۵ ساعت می تونید کل مهم ترین نکات زیست دهم رو جمع بندی کنید.

مهم ترین نکات یعنی : 

- عکس های مهم و پر نکته 

-قید های پرتکرار 

- مفاهیم پیچیده و عمیق