جمع بندی دروس پایه کنکور

چگونه دروس پایه را برای کنکور جمع بندی کنیم؟

 • استفاده از بهترین منابع جمع بندی
 • مدیریت اصولی زمان در دوران مرور و جمع بندی
 • ارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و قدرت خود

پیمودن مسیر موفقیت در کوتاه ترین زمان

 • هنوز خودتون رو توی بزرگراه رقابت کنکور نمی بینید؟
 • یا در مسیر هستید اما سرعت مناسبی ندارید؟
 • و یا نیاز به یک جمع بندی امید بخش و تمام کننده دارید؟

چرا جمع بندی دروس دهم و یازدهم تفتان؟

 • پوشش 60% مباحث کنکور
 • اردوی مجازی نوروز شامل فیلم آموزشی، حل تست و جزوه
 • پیش بینی و بررسی تست های احتمالی کنکور
 • با بهره گیری از تجربه چندین ساله‌ی آلاء

ویژگی های طلایی جمع بندی تفتان

 • برنامه ریزی دقیق و استاندارد
 • آموزش سریع دروس پایه توسط دبیران حرفه ای
 • آموزش و حل تست با بروز ترین روش ها
 • جمع بندی صفر تا صد دروس تخصصی و عمومی پایه