...

دانلود نمونه فیلم همایش

با ماندگاری مطالب در ذهنتان، استرس را فراموش کنید!

چند ماه مانده به کنکور؛ دوران گیجی دانش‌آموزان است: آن‌هایی که زیاد خوانده‌اند دیوانه‌وار بیشتر و بیشتر می‌خوانند و آن‌هایی که کمتر خوانده‌اند پناهشان می‌شود جزوات متعدد دم کنکور! اما چاره این سرگیجه چیست؟ با بررسی دلیل موفقیت برترین‌های کنکور در سال‌های متوالی یک نکته مهم در برطرف‌شدن این استرس نهفته است: مرور در ماه‌های آخر!

مفهومی

سبقت

جزوه

تحلیل