123 123 123
در مرحله اول، امکان تهیه کارت هدیه برای مشاورین تحصیلی مقدور است و در آینده‌ای نزدیک، برای همه آلایی ها فعال می‌شود. چنانچه مشاور تحصیلی هستید با واحد پشتیبانی آلاء از طریق ثبت تیکت در ارتباط باشید.