قدم ابتدایی، فتح امتحان نهایی
20 امتحانات نهایی 1401، با تحلیل ویدیویی 3 امتحان نهایی 1400 و چند سری شبیه ساز با تحلیل ویدیویی بعلاوه درسنامه فشرده در آلاء.
امتحان نهایی امتحان نهایی امتحان نهایی امتحان نهایی امتحان نهایی امتحان نهایی
ثبت نام
این دوره با رویکرد عدالت آموزشی ارزش گذاری شده و این‌بار، شما آلایی عزیز هستی که متناسب با توان مالی خودت، انتخاب می‌کنی کدام قیمت از 0 تا 200 هزار تومان مناسب شما می‌باشد.
  مرام آلایی
  مرام آلاء

  رشته ی تحصیلی خود را انتخاب کنید
  ریاضی
  تجربی
  انسانی
  دروس اختصاصی
  دروس عمومی
  فیزیک
  مشاهده دوره
  در حال نمایش
  فیزیک
  مشاهده دوره
  در حال نمایش
  شیمی
  مشاهده دوره
  در حال نمایش
  حسابان
  مشاهده دوره
  در حال نمایش
  ریاضی تجربی
  مشاهده دوره
  در حال نمایش
  هندسه
  مشاهده دوره
  در حال نمایش
  گسسته
  مشاهده دوره
  در حال نمایش
  زیست شناسی
  مشاهده دوره
  در حال نمایش
  ریاضی انسانی
  مشاهده دوره
  در حال نمایش
  دینی
  مشاهده دوره
  در حال نمایش
  عربی
  مشاهده دوره
  در حال نمایش
  زبان
  مشاهده دوره
  در حال نمایش
  ادبیات
  مشاهده دوره
  در حال نمایش
  جغرافی
  مشاهده دوره
  در حال نمایش
  تاریخ
  مشاهده دوره
  در حال نمایش

  لیست فیلم‌ها