با تهیه اشتراک تلکسوپ آلاء از لذت مرور سریع فیلم های آموزشی نظام جدید آلاء بهره مند شوید

خرید اشتراک

یک ماهه

9,000 تومان

  • یک ماه استفاده از زمانکوب
  • 5,000 تومان هدیه کیف پول
  • ترافیک نیم بهای ایرانسل و رایتل

سه ماهه

24,000 تومان

  • سه ماه استفاده از زمانکوب
  • 10,000 تومان هدیه کیف پول
  • ترافیک نیم بهای ایرانسل و رایتل

یک ساله

89,000 تومان

  • یک سال استفاده از زمانکوب
  • 50,000 تومان هدیه کیف پول
  • 80,000 تومان تخفیف راه ابریشم
  • ترافیک نیم بهای ایرانسل و رایتل

با تهیه اشتراک تلسکوپ آلاء، امکان زمانکوب برای شما فعال می شود و در کنار آن کیف پول شما شارژ می شود و 80،000 تومان تخفیف خرید راه ابریشم به شما اختصاص می یابد

با خرید اشتراک، کیف پول خود را شارژ کنید

با زمانکوب امکان نشان دار کردن هر تست و سوال در فیلم را دارید

با خرید این خدمات 80,000 کمک خرید راه ابریشم دریافت کنید