برای دیدن برنامه انتشار و مطالعه امتحان نهایی و همایش های آرش، رشته خود را انتخاب کنید.
(این برنامه در حال بروزرسانی است)
مدرس: حامد پویان نظر
مدرس: محمدعلی امینی راد
مدرس: صادق ثابتی
مدرس: مهدی امینی راد
مدرس: صادق ثابتی
مدرس: هادی ناصری
مدرس: پدرام علیمرادی
مدرس: محمد صادقی
مدرس: علی اکبر عزتی
و اینم دوره های امتحان نهایی آلاء که خیلی منتظرش بودی :)
این دوره کاملا رایگان است
این دوره کاملا رایگان است
این دوره کاملا رایگان است
شمارمو وارد کردم و سریع تر از همه، از پیش فروش آرش با خبر میشم، تازه کد تخفیف ویژه خودمم دارم :)
امسال هم امتحانای نهاییم با آلاء بیسته، هم یه جمع بندی عالی با همایش آرش آلاء برای کنکور دارم.