👈همایش ها، کاملا رایگان👉

برای کسانی که استعداد و تلاش را یکجا به کار گرفته اند

رتبه زیر 1000 بیار تا:


در هر رشته ای و در هر سهمیه ای
هر هزینه ای که از 26 اردیبهشت تا 18 خرداد 98 در سایت آلاء برای خرید محصولات یا همایش ها پرداخت کرده اید به عنوان بورس و هدیه آلاء به شما برگردد.

با استعداد و تلاش خودتون، اولین مزد زحماتتون رو از ما بگیرید.
با آلاء مستحکم در مسیر موفقیت خواهید بود.