فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) مهدی امینی راد

جزوه جلسه 10 - 35 تست از مبحث تابع

اعمال جبری روی توابع ، ترکیب توابع و دامنه ترکیب توابع

بعد از تماشای فیلم های تابع آقای امینی راد، این 35 تست رو به صورت آزمون وار بزنید و بعد به پاسخ تشریحی تست ها مراجعه کنید.

چون هدف از این #آزمون 35 تستی آموزش است، می تونید 100 دقیقه زمان برای خودتون در نظر بگیرید تا برای فکر روی تست ها زمان کافی داشته باشید.

آرشآرش