فیلم ها نمونه تدریس های همایش های طلایی 97 کنکور نظام قدیم

فیلم جلسه 2 - نقش های تبعی (معطوف ، بدل ، تکرار) توسط دکتر هامون سبطی

تمام نکات مربوط به نقش های تبعی به همراه حل تست های این مبحث

نمونه ای از همایش طلایی کنکور 97 آلاء که می تونید از لینک زیر تهیه کنید:

https://sanatisharif.ir/product/210