فیلم جلسه 22 - فصل دوم: تابع (قسمت هفتم)، درس چهارم: اعمال روی توابع (قسمت اول)

محمدرضا مقصودی
محمدرضا مقصودی

حسابان یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمدرضا مقصودی

درس چهارم تابع رو تو سه قسمت ضبط می کنیم انی قسمته اولشه، اعمالا جبری رو براتون از روی کتاب خوبه خوب یاد میدم ، قسمت بعد ترکیب تابع ، قسمت بعد درس چهارم میشه تمرین های انتهای فصل، بنابر این تو این قسمت اعمال جبری رو در خدمتتون هستیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها حسابان یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمدرضا مقصودی

Loading

فیلم جلسه 0 - معرفی

شیوۀ کارِ کتاب، شیوۀ تدریس حسابان توسط آقای محمّدرضا مقصودی

فیلم جلسه 1 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت او ...

مجموع جملات دنبالۀ حسابی (قسمت اول)  در این قسمت میخوام براتون مجموع دنبال جملات حسابی و هندسی رو بگ ...

فیلم جلسه 2 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دو ...

مجموع جملات دنبالۀ حسابی (قسمت دوم)  رسیدیم به اینکه مجموع جملات دنبالۀ هندسی رو با هم اثبات کنیم. ف ...

فیلم جلسه 3 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت سو ...

مجموع جملات دنبالۀ حسابی (قسمت سوم)  بحث مجموعۀ جملات دنبالۀ حسابی و هندسی تدریس کتاب تموم شد. مثال ...

فیلم جلسه 4 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت چه ...

معادلات درجۀ دوم (قسمت اول)   در این قسمت میخوام معادلۀ درجۀ دوم رو بهتون درس بدم، من عاشق معادلۀ در ...

فیلم جلسه 5 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت پن ...

معادلات درجۀ دوم (قسمت دوم)  از کار در کلاس شروع میکنیم که میاد میگه 9 تا شکله، این قسمت الف و ب واس ...

فیلم جلسه 6 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت شش ...

معادلات درجۀ دوم (قسمت سوم)  بچه ها صفحۀ 15 کتاب، 9 تا تمرین داره که ما توی این قسمت تمرین 1 تا  قسم ...

فیلم جلسه 7 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هف ...

معادلات درجۀ دوم (قسمت چهارم)  بخشی از تمارین صفحۀ 15 و 16 باقی مونده که توی این قسمت می خوایم حلشون ...

فیلم جلسه 8 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هش ...

معادلات گنگ و گویا (قسمت اول)  چی قراره درس بدیم؟ معادلات گویا و گنگ  خب معلومه که تو این قسمت فعلا ...

فیلم جلسه 9 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت نه ...

معادلات گنگ و گویا (قسمت دوم)  بچه ها تو این قسمت میخوام معادلۀ گنگ بهتون بگم. معادلۀ با حل یک مسألۀ ...

فیلم جلسه 10 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت د ...

قدر مطلق و ویژگی های آن (قسمت اول)  قراره توی این قسمت دو تا تمرین از صفحۀ 22 کتاب درسی، بحث معادلات ...

فیلم جلسه 11 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت ی ...

قدر مطلق و ویژگی های آن (قسمت دوم)  یه بیت شعر: به دنیایی که مردانش عصا از کور می دزدند / هر کس خورد ...

فیلم جلسه 12 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت د ...

سلام (شعر قشنگ در وصف قدر مطلق) چی می خوایم بگیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تمرین های انتهای درس چها ...

فیلم جلسه 13 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت س ...

بخش پنجم فصل اول آشنایی با هندسه تحلیلی خوب شروع می کنیم چند بخش اول، سه صفحه اول رو شروع میکنیم با ...

فیلم جلسه 14 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت چ ...

بچه ها تو این قسمت می خوام با یه آرامشی (آخیشششششششششششششش چه آرامشی)، حواسمون باشه کتاب مهم ترین من ...

فیلم جلسه 15 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت پ ...

کاارمون چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تمرین صفحه 35 و 36، بچه ها اولویت کتاب درسی، منبع اصلی کتاب درسی همه چیز کتا ...

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: تابع (قسمت اول)، درس ...

فصل دوم حسابان شروع شد، آخ جو تابع تابع بسیار شیرین و قابل فهمه به شرط اینکه همین کلیپ اولی بحث مفهو ...

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: تابع (قسمت دوم) درس ...

ببیند دوستان تمرین صفحه 42 و 43 آشنایی بیشتر با تابع خیلی راحته، هفت تا سواله براتو حل کنم سریع بریم ...

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: تابع (قسمت سوم)، درس ...

درس دوم فصل دوم، موضوع انواع توابع، تابع گویا داشتیم تابع رادیکالی داشتیم تابع درجه دو داشتیمو تابع ...

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: تابع (قسمت چهارم)، د ...

تمرین صفحه 52 و 53 انتهای درس دوم تابع به نظرم میرسه کل توابع گویا، رادیکالی، براکتی، دامنه، برد از ...

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: تابع (قسمت پنجم)، در ...

درس سوم تابع، وارون تابع این قسمت درس رو کامل بهتون میگیم که چه توابعی وارون پذیر هستن و وارون آن ها ...

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: تابع (قسمت ششم)، درس ...

این قسمت تمرین های انتهای درس رو حل می کنیم شش تا تمرین مبحث وارون و یک به یک و وارون کردن و وارون پ ...

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: تابع (قسمت هفتم)، در ...

درس چهارم تابع رو تو سه قسمت ضبط می کنیم انی قسمته اولشه، اعمالا جبری رو براتون از روی کتاب خوبه خوب ...