فیلم ها حسابان یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمدرضا مقصودی

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: تابع (قسمت پنجم)، درس سوم: وارون تابع (قسمت اول)

درس سوم تابع، وارون تابع این قسمت درس رو کامل بهتون میگیم که چه توابعی وارون پذیر هستن و وارون آن ها چیست 

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.