فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 87 - صوت (قسمت ششم)، لوله های صوتی (قسمت اول)

بچه ها امروز با بحث لوله های صوتی در خدمتتون هستم با جلسه ششم مبحث صوت این قول رو بهت میدم لوله های صوتی رو هم برات بیمه کردم با این مطالبی که امروز در این جلسه ارائه میدم مطمئن باش همه تست های این بخش رو خواهی زد و این قول رو بهت میدم که تستی که در آزمون سراسری هم به هر نحوی بدن با هر تدریس مطمئنن به این جواب میرسی

مدت زمان: 31 دقیقه و 26 ثانیه.

 لوله های صوتی : :saxophone:

●اساس تولید صوت در لوله های صوتی تشکیل موج ایستاده طولی در داخل لوله ها می باشد.

●لوله های صوتی باز (دو سر باز):
__توضیح شماره هماهنگ و رابطه آن با تعداد شکم ها و تعداد گره ها و توضیح روی شکل.
__فرمول بسامد n ام و طول موج n ام.

●لوله های صوتی بسته (یک سر باز و یک سر بسته):
__توضیح شماره هماهنگ و رابطه آن با تعداد شکم ها و تعداد گره ها و توضیح روی شکل.
__فرمول بسامد n ام و طول موج n ام.
__مقایسه فرکانس دو لوله صوتی (یکی لوله صوتی بسته و دیگری لوله صوتی باز) زمانیکه طول لوله ها برابر باشند.
__مقایسه طول دو لوله صوتی (یکی لوله صوتی بسته و دیگری لوله صوتی باز) زمانیکه فرکانس اصلی آنها با هم برابر باشد.

●اگر انتهای لوله صوتی بازی را ببندیم وبه لوله صوتی بسته تبدیل کنیم :arrow_left: بسامدش نصف و طول موجش دو برابر می شود.

●اگر انتهای لوله صوتی بسته را باز کنیم و به لوله صوتی باز تبدیل کنیم :arrow_left: بسامد دو برابر و طول موج نصف می شود.

●بررسی بسامد لوله های صوتی تولید شده از نصف کردن لوله های صوتی بسته.

● بررسی بسامد و طول لوله صوتی حاصل از متصل کردن دو لوله صوتی بسته و باز به هم با فرکانس اصلی برابر.

//حل یک تست.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم