فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 75 - دینامیک (قسمت پانزدهم)

سطح شیبدار (قسمت سوم) 

امروز 6 تا تست براتون انتخاب کردم از سطح شیبدار و سطوح ترکیبی افقی قائم، همراه با درسنامه کامل اون. 

 

مدت زمان : 34 دقیقه و 5 ثانیه.

 حل 4 تست از سطح شیب دار و و 2 تست ترکیبی همراه با درسنامه ترکیب نیرو های افقی و عمودی.:triangular_ruler::scroll:

● تست1) جسمی روی سطح شیب داری که با افق زاویه 37 درجه می سازد مماس با سطح به سمت بالای آن پرتاب می شود.اگر زمان بالا رفتن جسم , نصف زمان پایین امدن آن باشد ضریب اصکاک جنبشی سطح با جسم چقدر است؟
نکته حل : با توجه به فرمول های نسبتی جلسه پیش براحتی قابل حل است و بدون استفاده از آن زمان حل بسیار طولانی خواهد شد.

● تست2) جسمی را روی سطح شیبداری بالا می فرستیم, اگر شتاب رفت 8 متر بر مجذور ثانیه و شتاب برگشت 2 متر بر مجذور ثانیه باشد , زاویه سطح شیبدار و ضریب اصطکاک جنبشی سطح کدام است؟
نکته حل: یک رابطه برای مجموع دو شتاب و یک رابطه برای تفاضل دو شتاب (در جلسات قبل هر دو تدریس شده) نوشته و هر دو را به کمک دستگاه بدست می آوریم.

●تست3) تست مربوط به یک سطح شیبدار است که که دو جسم چسبیده به هم قرار دارند و نیروی تماسی خواسته شده.
نکته حل: ابتدا شتاب کل دستگاه را پیدا میکنیم و سپس یک جسم را در نظر گرفته نیروهای وارد بر آن را مشخص کرده و نیروی مجهول را میابیم.

● تست4) جسمی به جرم 2.5 کیلوگرم را از پایین یک سطح شیبدار به زاویه شیب 37 درجه و ضریب اصطکاک جنبشی 0.5 با سرعت اولیه 30 متر بر ثانیه رو به بالا پرتاب می کنیم.جابجایی جسم در ثانیه دوم چقدر است؟
نکته حل: شتاب با فرمول گفته شده بدست می آوریم و در فرمول جابجایی در ثانیه n ام قرار داده جابجایی بدست می آید.

● تست5)در شکل مقابل نیروی اصطکاک و جرم نخ و قرقره ناچیز است.حال اگر به جای اعمال نیرو , وزنه ای با وزن 5 نیوتن را از انتهای نخ آویزان کنیم شتاب حرکت مجموعه چند برابر می شود؟
ارائه درسنامه کامل ترکیب نیروی عمودی و افقی.
نکته)اینکه از سر یک نخ وزنه آویزان کنیم یا نیرو اعمال کنیم و نیرویی که اعمال میشود با نیروی وزن وزنه برابر باشد, فرق میکند, چون در محاسبه شتاب جرم هم دخیل است و وقتی جرم آویزان نداریم و فقط نیرو اعمال می شود از جرم کاسته می شود و در دو حالت شتابی متفاوت بدست می آید.
نکته)نیروی کشش نخ در سرتاسر نخ یکسان است.

●تست6) تست مربوط به ترکیب نیروهای افقی و عمودی است و با توجه به درسنامه براحتی قابل حل می باشد.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم