فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 67 - دینامیک (قسمت هفتم)

با 5 تا تستی که انتخاب شده در قسمت هفتم دینامیک در خدمت شما هستیم، هر تست دارای نکات خاصی هست که لازمه به اون دقت کنید.

ریز مباحث جلسه 067 (دینامیک قسمت 7):
مدت زمان: 33 دقیقه و 20 ثانیه.

حل 5 تست حاوی نکات مهم. :eyeglasses: :pencil:

●تست1)فنری به جرم ناچیز را به سقف آویزان می کنیم و به انتهای دیگر آن یک بار وزنه 200 گرمی و بار دیگر وزنه 500 گرمی می آویزیم.اگر در هر حالت بعد از ایجاد تعادل طول فنر به ترتیب برابر 24 سانتی متر و 30 سانتی متر شود به ترتیب از راست به چپ ضریب سختی فنر و طول آزاد فنر چند واحد SI هستند؟
نکته حل: دستگاه در هر دو حالت ساکن است پس در حال تعادل است.تست با دو روش قابل حل می باشد.
در روش اول هر کدام از حالتها را با حالت اولیه بدون وزنه مقایسه کرده با تشکیل دستگاه هر دو مجهول را می یابیم.
در روش دوم با کمک تناسب طول اضافه شده به فنر با وزنه سبکتر را پیدا کرده و طول اولیه فنر را بدست می آوریم سپس با فرمول نیروی فنر, k را بدست می آوریم.

●تست2)اگر اندازه شتاب گرانش در سطح زمین برابر 10 متر بر مجذور ثانیه باشد, اندازه وزن جسمی به جرم 72 کیلوگرم در ارتفاع 2Re از سطح زمین برابر چند نیوتن است؟(Re شعاع زمین)
نکته حل: هر چه از سطح زمین بالاتر برویم شتاب کمتر و بنابراین وزن جسم کمتر می شود.
با توجه به فرمول گفته شده در جلسات قبل ابتدا شتاب جاذبه در ارتفاع گفته شده را محاسبه می کنیم و سپس وزن جسم را با ضرب کردن شتاب جدید در جرم, در ارتفاع خواسته شده بدست می آوریم.

●تست3)مطابق شکل به وسیله یک فنر با ثابت 50 N/m , جسمی به جرم 3 کیلوگرم را با سرعت ثابت روی سطح افقی با ضریب اصطکاک جنبشی 1/3 می کشیم.طول فنر چند سانتی متر افزایش می یابد؟(g=10)
نکته حل:ابتدا به جای فنر یک یک طناب با جرم ناچیز تصور میکنیم تا محاسبات را راحت تر انجام دهیم.
در این مساله سرعت ثابت است یعنی شتاب صفر است پس نیروی "برآیند" صفر است پس نیروی در جهت حرکت(خوب) برابر نیروی اصطکاک (بد) است.نیرو را تجزیه کرده و با نوشتن روابط نیروی کشش فنر(که در ابتدا فنر را طناب فرض کرده بودیم) را پیدا میکنیم و سپس براحتی تغییرات طول فنر را با قانون هوک بدست می آوریم.

●تست4) به جسمی به جرم 8 کیلوگرم مطابق شکل نیروی 60 نیوتنی اثر میکند.از طرف سطح چه نیرویی بر حسب نیوتن بر جسم وارد می شود؟
نکته حل: ابتدا باید ببینیم آیا نیروی خوب میتواند جسم را حرکت بدهد یا نه پس اصطکاک در آستانه حرکت را حساب می کنیم در این تست اصطکاک در آستانه حرکت از نیروی خوب(60 نیوتن) بیشتر است پس اصطکاک جسم، ایستایی و برابر نیروی خوب خواهد بود.
سپس با فیثاغورث نیروی واکنش سطح را پیدا میکنیم.

●تست5)در شکل روبرو نیروی F تحت زاویه θ نسبت به افق به جسم وارد می شود, زاویه ای که به ازای آن با حداقل مقدار F جسم در آستانه حرکت قرار می گیرد, کدام است؟
نکته حل: در آستانه حرکت یعنی شتاب 0 است و نیروی خوب با نیروی بد برابر است.دیاگرام نیرو ها را رسم می کنیم. نیروی F را تجزیه میکنیم و چون در هیچ جهتی حرکت نداریم, برآیندها را 0 قرار می دهیم.
//توضیحات مهم برای حل و پیدا کردن مینیمم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم