فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 51 - امواج مکانیکی (قسمت اول)

رسیدیم به فصل امواج مکانیکی فصل شیرینی هستش ولی این فصل از دیدگاه بچه ها یک سال بالاتر بپرسین اون هایی که وارد دانشگاه هم شدند ازشون بپرسین حتی اون بچه هایی که رتبه اوردن هم ازشون بپرسین از این فصل می ترسنsurprisedمیگن فصل سختیه، حقم دارن چون که امسال دو تا تست داده بودند تجربی سوالات راحتی بود ولی سوالات پارسال واقعا سخت بود، واقعا سخت دیگه برای ما مفهومی نخواهد داشت. باز هم این قولو بهت میدم در این فصل یه کاری می کنم که فقط بری سوال سخت حل کنی فقط بری هر کجا که سوال سخت باشه بگی این سوال رو بده می خوام با روش خودم حل کنم، این قول رو بهتون میدم که تکنیک هایی که بهت می گم اینجا نه در جایی نخواهید دید. امیدوارم این تکنیک ها رو خیلی خوب متوجه بشین 

ریز مباحث  (امواج مکانیکی-قسمت1):
مدت زمان:30 دقیقه و 19 ثانیه.

پیش نیاز:نوسان

●موج: یک آشفتگی است که در محیط پیشروی میکند.

●کار امواج انتقال انرژی بدون انتقال ماده است.

●امواج پیرامون ما بر دو نوع هستند:
1)امواج الکترو مغناطیسی:این امواج هم در محیط های مادی و هم در محیط های غیر مادی(خلاء) منتشر می شوند."نور" معروف ترین نماینده امواج الکترومغناطیسی است.
نکته:سرعت امواج الکترومغناطیسی در خلاء>مایعات>جامدات
2)امواج مکانیکی: برای انتشار نیاز به محیط مادی دارند یعنی در خلاء منتشر نمی شوند و در محیط های کشسان تولید و منتشر می شوند."صوت" معروفترین نماینده امواج مکانیکی است.
نکته: سرعت امواج مکانیکی در جامدات>مایعات>هوا

●محیط کشسان: محیطی است که هر گاه در آن تغییر شکلی(آشفتگی) ایجاد کنیم و محیط را دوباره به حال خود رها کنیم به علت نیرو های کشسانی بین ذرات محیط,دوباره به حالت اول خود باز می گردد.
__اکثر جامدات,مایعات و گازها محیط کشسان می باشند.

●چشمه موج: نوسانگری است که می تواند با دامنه و بسامد ثابت,حرکت هماهنگ ساده انجام دهد.در آزمایشگاه از دیاپازون به عنوان چشمه موج استفاده می شود.

●سرعت انتشار موج(V): سرعت پیشروی موج در "یک محیط" ثابت است و فقط تابع شرایط فیزیکی محیط است. x=vt∆

●طول موج: مسافتی که موج در مدت زمان یک دوره طی می کند.
نکته: در کل پیش دانشگاهی, طول موج = T.v=v/f=c/f
نکته: v فقط تابع شرایط فیزیکی محیط است----- T تابع دوره منبع(چشمه) موج است------ طول موج هم به محیط و هم به چشمه موج بستگی دارد.
نکته: "در یک محیط" v ثابت است پس طول موج با بسامد(فرکانس) نسبت عکس دارد.
نکته: در عبور موج از یک محیط به محیط دیگر فرکانس(بسامد) ثابت است پس طول موج با V متناسب است.

●امواج از نظر شکل ارتعاش:
1)عرضی: راستای انتشار موج بر راستای ارتعاش ذرات عمود است.
__آشفتگی ایجاد شده در موج عرضی به شکل برآمدگی و فرورفتگی (قله و دره) است.
__امواج عرضی در جامدات و سطح مایعات تولید ومنتشر می شوند.
__در امواج عرضی فاصله دو برآمدگی "متوالی" یا فاصله دو فرورفتگی "متوالی" برابر طول موج است.
__فاصله یک برآمدگی از فرورفتگی مجاورش نصف طول موج است.
2)طولی: راستای انتشار موج با راستای ارتعاش ذرات موازی است.
__آشفتگی ایجاد شده در موج طولی به شکل انبساط و تراکم(کشیدگی و فشردگی) است.
__امواج طولی هم در جامدات و درون مایعات و هوا منتشر می شود.
__صوت :موج مکانیکی است و چون در هوا هم منتشر می شود پس طولی است.
__فاصله بین مراکز دو فشردگی متوالی یا مراکز دو کشیدگی متوالی برابر طول موج است.
__فاصله بین مرکز یک فشردگی از مرکز کشیدگی متوالی برابر نصف طول موج است.

 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم