فیلم ها معرفی رشته مشاوره

فیلم جلسه 1 - معرفی رشته مهندسی مواد

سید حمید رضا مداح حسینی
سید حمید رضا مداح حسینی

معرفی رشته مشاوره

سیدحمیدرضا مداح حسینی، استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریفمعرفی رشته مهندسی و علم مواد

(Materials Science & Engneering)

آنچه شما در این رشته خواهید آموخت:

ساختار مواد، مواد، تأثیر ساختار بر خواص، تأثیر نوع فرآیند بر ساختارآنچه این علم توانايی انجام آن را به شما می دهد

علم مواد چیست؟

برای چه باید در مورد آن بدانیممواد و تأثیر آن در پیدایش دوران مختلف

انواع مواد:

فلزات، پلیمرها یا پلاستیک ها، سرامیک ها، کامپوزیت هافولادهای ساختمانی، فولادهای مقاوم به خوردگی، آلیاژهای جدید برای صنعت هوایی، توربین ها، 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم