فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ زیست دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 23 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت سوم)، گفتار 3: ارتباط و زندگی گروهی

امروز ۱۰ تست میزنیم از مباحثی چون: ارتباط بین زنبورهای عسل، زندگی گروهی، رفتاردگرخواهی، زنبورهای کارگر، زنبور ملکه، خفاش خون آشام، یاریگری، مورچه های کارگر، دم عصایی.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.