فیلم ها صفر تا صد علوم و فنون ادبی سال دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد صادقی

فیلم جلسه 7 - فصل دوم (قسمت سوم)، درس پنجم: اختیارات شاعری زبانی 1 (قسمت دوم)

این فیلم بیشتر تمرینی است بر اختیار زبانی از نوع بلند به کوتاه، میخوام بهتون بگم اون یای مشدد که اونجا تأکید میکنم بهتون میگم و براتون خواهم خواند، حواستون باشه، من نیومدم با یه مثال اینها رو براتون حل کنم، با هفتاد هشتاد تا بیت و تأکیدهایی که بهتون میکنم و در کجا این اختیارات به کار رفته، میخوام بهتون یاد بدم، میخوام ملکه ذهنتون کنم.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.