فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از فیلم های فرسنگ سوم راه ابریشم

توی فرسنگ 3 که میشه گفت منطبق با آزمون 09/01 هستش، اکثر مباحث ما اختصاص داره به قسمت مثلثات، مثلثات رو ما از سال دهم استارتشو میزنیم، نکات اولیه شو برای شما حتماً مرور می کنیم، سال دهم اصلاً تعاریف اولیۀ مثلثات چیه، از کجا اومده، دایرۀ مثلثاتی چی هست، روابط اولیه و پشت بندش جدول مثلثاتی، پشت بند اون میریم سراغ جدول هم خانه دار، حذفیات رو باهم صحبت می کنیم، فرمول های دوبرابر کمان، میایم تا سال دوازدهم بحث مثلثات رو ما میخوایم باهمدیگه تو این فرسنگ ببندیم. میشه گفت که سهمیه تست خوبی هم سر جلسه کنکور داره، شما باکس مثلثات رو میتونید تو این فرسنگ پوشش بدید و حتماً حتماً توش به تمرین خاص خواهید رسید و به تسلط هم انشاالله که برسید. پس از دهم تا دوازدهم ما همۀ بحث هامون مثلثات هستش و با هم صحبت می کنیم. نمودارها هم یادتون رفت که تو یادداشت هاتون بزارید، حتماً توی بحث های مثلثات یادداشت کنید که نمودارها هم توی بحث ما هست، نمودارهای مثلثاتی. توی موضوع آزمون، یه چندتا سؤال هم راجع به تابع خواهیم داشت. پس شما یه زحمتی بکشید فرمول های صفر تا صد تابع رو که دیدید، تکمیلی هاشم بردارید برای خودتون که بتونید موضوع تابع رو هم تو این آزمون جواب بدید ولی اصل موضوعی که ما میخوایم بپردازیم و شما باید توی صفر تا صدها اونو دنبال کنید، موضوعات اختصاصی مثلثات هستش. یعنی شما هر صفر تا صدی که موضوع رو زده اونجا مثلثات، باید برید سراغ پیش مطالعه اش یا تماشای فیلمش و یادداشت برداری داشته باشید که بتونید اینجا هم از پس موضوعات حل تستش و همچنین توی تورقش، که به اونها اشارۀ دوباره خواهیم کرد، بربیایم. بپردازیم تو این فرسنگ به مثلثات، مثلثات، مثلثات.

جزوات فرسنگ سوم راه ابریشم (ریاضیات جامع تجربی) (ویژۀ 11 آبان تا 1 آذر 98) محمد صادق ثابتی

فیلم ها فرسنگ سوم راه ابریشم (ریاضیات جامع تجربی) (ویژۀ 11 آبان تا 1 آذر 98) محمد صادق ثابتی

Loading
راهنمای استفاده از فیلم های فرسنگ سوم راه ابریشم

فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از فیلم های فر ...

توی فرسنگ 3 که میشه گفت منطبق با آزمون 09/01 هستش، اکثر مباحث ما اختصاص داره به قسمت مثلثات، مثلثات ...
فرسنگ سوم (قسمت اول)، تورق: مثلثات مقدماتی

فیلم جلسه 1 - فرسنگ سوم (قسمت اول)، تورق: مث ...

مفهوم مثلثات آغازگر بحث امروز ما هست، از تبدیل زاویۀ درجه به رادیان و برعکس شروع میکنیم کارو، مفهوم ...
فرسنگ سوم (قسمت دوم)، تورق: مثلثات

فیلم جلسه 2 - فرسنگ سوم (قسمت دوم)، تورق: مث ...

بحث امروزمون از مثلثات، فوق العاده مهم هستش، ادامۀ جلسۀ پیشه، اما یه خورده مطالب دیگه لِولِش از حالت ...
فرسنگ سوم (قسمت سوم)، تورق: حل معادلۀ مثلثاتی

فیلم جلسه 3 - فرسنگ سوم (قسمت سوم)، تورق: حل ...

امروز میخوایم تورق مثلثات تو موضوع حل معادله رو با همدیگه مرور کنیم، حل معادلۀ مثلثاتی یعنی x پیدا ک ...
فرسنگ سوم (قسمت چهارم)، تورق: نمودار مثلثاتی

فیلم جلسه 4 - فرسنگ سوم (قسمت چهارم)، تورق: ...

بحث امروزمون اختصاص داره به نمودار مثلثاتی به طور خاص، نمودار مثلثاتی سینوس، کسینوس، تانژانت و کتانژ ...
فرسنگ سوم (قسمت پنجم)، حل تست: مثلثات مقدماتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - فرسنگ سوم (قسمت پنجم)، حل تست: ...

جلسۀ اول حل تستمون هست، اختصاص داره به مثلثات، بیشتر هم مطالب متمرکزه روی سال دهم، مباحث مقدماتی مثل ...
فرسنگ سوم (قسمت ششم)،حل تست: مثلثات مقدماتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 6 - فرسنگ سوم (قسمت ششم)،حل تست: م ...

بخش دوم تست زنی در مورد مثلثات که اختصاص داره به مثلثات پایه و بیشتر هم گرایشش به مثلثات سال دهم هست ...
فرسنگ سوم (قسمت هفتم)، حل تست: مثلثات (قسمت اول)

فیلم جلسه 7 - فرسنگ سوم (قسمت هفتم)، حل تست: ...

بعد از اینکه اون حل تست های مثلثات مقدماتی رو با هم طی کردیم و شما یه خرده تو بحث مثلثات خبره شدین ت ...
فرسنگ سوم (قسمت هشتم) حل تست: مثلثات (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - فرسنگ سوم (قسمت هشتم) حل تست: ...

بحث امروزمونم حل تست مثلثات برای شما در نظر گرفتیم، ادامۀ جلسۀ پیش هست با سبک و سیاق سوال های جدید ت ...
فرسنگ سوم (قسمت نهم)، حل تست: مثلثات (قسمت سوم)

فیلم جلسه 9 - فرسنگ سوم (قسمت نهم)، حل تست: ...

امروز هم ادامۀ بحث تست زنی توی زمینۀ مثلثات رو میخوایم با همدیگه مرور کنیم، مباحث دو برابر کمان، اصل ...
فرسنگ سوم (قسمت دهم)،حل تست: دورۀ تناوب، نمودار مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 10 - فرسنگ سوم (قسمت دهم)،حل تست: ...

امروز بخش سوم حل تست مثلثات رو میخوایم برای شما بریم، اختصاص داره به دورۀ تناوب و نمودارشناسی مثلثات ...
فرسنگ سوم (قسمت یازدهم) حل تست: دورۀ تناوب، نمودار مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 11 - فرسنگ سوم (قسمت یازدهم) حل تس ...

بخش دیگه از حل تست های مرتبط با نمودارهای مثلثاتی رو میزنیم ادامه جلسه پیش است اما ما امروز بیشتر تم ...
فرسنگ سوم (قسمت دوازدهم)، حل تست: دورۀ تناوب، نمودار مثلثاتی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 12 - فرسنگ سوم (قسمت دوازدهم)، حل ...

بخش سوم تست های مرتبط دوره تناوب و نمودارشناسی مثلثات رو میخوایم با همدیگه ادامه بدیم، سرعت حل تست ه ...
فرسنگ سوم (قسمت سیزدهم)، حل تست: معادلات مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 13 - فرسنگ سوم (قسمت سیزدهم)، حل ت ...

امروز بحث حل تستمون اختصاص داره به حل معادلات مثلثاتی، شما باید فیلم های قبلی مربوط به مثلثات رو قشن ...
فرسنگ سوم (قسمت چهاردهم)،حل تست: معادلات مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 14 - فرسنگ سوم (قسمت چهاردهم)،حل ت ...

حل تست معادلات مثلثاتی داریم سبک سوالامون امروز یه خرده متفاوت میشه، تحلیلی تر کار میکنیم و سرعتمون ...
فرسنگ سوم (قسمت پانزدهم)،حل تست: معادلات مثلثاتی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 15 - فرسنگ سوم (قسمت پانزدهم)،حل ت ...

امروز آخرین نکات حل معادلۀ مثلثاتی رو با هم مرور میکنیم و آخرین تکنیک های این بحثو پیش روی شما قرار ...
فرسنگ سوم (قسمت شانزدهم)، حل تست: کاربرد مثلثات

فیلم جلسه 16 - فرسنگ سوم (قسمت شانزدهم)، حل ...

بحث امروزمون کاربرد مثلثات توی حل مثلث و روابط مثلثی هست، چن تا موضوع خاص برای شما یادآوری کرده بودی ...
فرسنگ سوم (قسمت هفدهم)، کنکورچه اول (قسمت اول)

فیلم جلسه 17 - فرسنگ سوم (قسمت هفدهم)، کنکور ...

امروز کنکور چه اول میخوایم برای شما حلشو بریم کنکورچه اولم میخوایم در دو بخشم خدمت شما تقدیم کنیم یک ...
فرسنگ سوم (قسمت هجدهم)، کنکورچه اول (قسمت دوم)

فیلم جلسه 18 - فرسنگ سوم (قسمت هجدهم)، کنکور ...

امروز قسمت دوم حل تست های مرتبط با کنکورچه رو برای شما در نظر گرفتیم، سؤالاتمون هم میدونید مثل جلسه ...
فرسنگ سوم (قسمت نوزدهم)، پیش آزمون گزینه دو 1 آذر 98

فیلم جلسه 19 - فرسنگ سوم (قسمت نوزدهم)، پیش ...

رسیدیم بالاخره به پیش آزمون فرسنگ سوم، امیدوارم که تو قسمت های قبلی همه کاراتون رو خوب انجام داده با ...