فیلم ها ویترین راه ابریشم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمّد صادق ثابتی

فیلم جلسه 1 - ریاضی صفر، پیله پنجم راه ابریشم (ریاضی تجربی): چند جمله ای ها و تقسیم آن ها، روش هورنر

موضوع این جلسمون چندجمله ای ها، انواع و اقسام عبارت ها، معرفی کردن و به خصوص معرفی کردن چندجمله ای و همچنین نحوه تقسیم چندجمله ای ها و همچنین نحوه تقسیم چندجمله ای ها و همچنین معرفی روش هورنر در تقسیم چندجمله ای ها در عبارت درجه یک اختصاص داره. خصوصاً روش هورنر خوب یاد بگیرید، چون ما در آینده خیلی وسط تست ها و حل سوالات استفاده خواهیم کرد.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم