فیلم جلسه 16 - فرسنگ اول (قسمت شانزدهم)، حل تست: ترکیب توابع و تابع یکنوا (قسمت دوم)

بحث امروزمون هم ادامه حل تست های تابع تو مبحث یکنوایی هستش، امروز بیشتر روی این موضوع کار میکنیم، تابع هارو از طریق رسمشون و یا از طریق محاسبات که به یکنوایی و صعودی و نزولی بودنشون، پی میبرین، مسائل مرتبط رو با همدیگه حل میکنیم، تست های خوبی هم امروز داریم. بریم ادامه کار رو با هم ببینیم.

فیلم ها فرسنگ اول راه ابریشم (ریاضیات جامع تجربی) (ویژۀ 7 تا 19 مهر 98) محمد صادق ثابتی

Loading
راهنمای استفاده از فرسنگ اول راه ابریشم ریاضی تجربی

فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از فرسنگ اول ر ...

راه ابریشم، فرسنگ شماره یکش. اولین فرسنگ که میخوایم تحت اختیار شما قرار بدیم تا شما بتونید از موضوعا ...
فرسنگ اول (قسمت اول)، تورق: تابع درجه 2، معادلۀ درجه 2

فیلم جلسه 1 - فرسنگ اول (قسمت اول)، تورق: تا ...

 جلسه اول تورق ما هست، اختصاص داره به معادله درجه دو و نمودار درجه دو، تابع درجه دو. حتماً پیله شمار ...
فرسنگ اول (قسمت دوم)، تورق: معادلات گویا و رادیکالی و تعیین علامت

فیلم جلسه 2 - فرسنگ اول (قسمت دوم)، تورق: مع ...

بحث امروز تورقمون اختصاص داره به نحوه حل معادلات گویا، معادلات گنگ یا تو پرانتز معادلاتی که توشون را ...
فرسنگ اول (قسمت سوم)، تورق: تابع (تا ابتدای وارون)

فیلم جلسه 3 - فرسنگ اول (قسمت سوم)، تورق: تا ...

مرور تابع هست به صورت تورق، مباحثه مربوط به چند جمله ای ها. انواع تابع چندجمله ای، آیا چند جمله ای ح ...
فرسنگ اول (قسمت چهارم)، حل تست: تابع درجه 2، معادلۀ درجه 2 (قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - فرسنگ اول (قسمت چهارم)، حل تست ...

حل تست های فرسنگ اول تو محدوده حل معادله درجه دو و تشخیص رابطه ریشه ها و همچنین پیدا کردن معادله خوا ...
فرسنگ اول (قسمت پنجم)، حل تست: تابع درجه 2، معادلۀ درجه 2 (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - فرسنگ اول (قسمت پنجم)، حل تست: ...

در ادامه حل معادلات درجه دو هستش و تو این زمینه کارو دوباره پیش میبریم، مفاهیم جدید مثل فرم عدد فرد، ...
فرسنگ اول (قسمت ششم)، حل تست: تابع درجه 2، معادلۀ درجه 2 (قسمت سوم)

فیلم جلسه 6 - فرسنگ اول (قسمت ششم)، حل تست: ...

در ادامه حل تست های فرسنگ شماره یک اختصاص داره به نمودارها و نکات درجه دو جاهایی که درباره ماکسیمم و ...
فرسنگ اول (قسمت هفتم)، حل تست: معادله و نامعادله (قسمت اول)

فیلم جلسه 7 - فرسنگ اول (قسمت هفتم)، حل تست: ...

حل معادله و نامعادله به خصوص اون موارد کسری و عبارت های گویا و همچنین حل معادلات گنگ، نکات داخل تورق ...
فرسنگ اول (قسمت هشتم)، حل تست: معادله و نامعادله (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - فرسنگ اول (قسمت هشتم)، حل تست: ...

ادامه حل معادله نامعادله اما این بار نگاه می کنیم به سؤالاتی که یک پارامتر اضافه تحت عنوان m,k,t میز ...
فرسنگ اول (قسمت نهم)، حل تست: معادله و نامعادله (قسمت سوم)

فیلم جلسه 9 - فرسنگ اول (قسمت نهم)، حل تست: ...

حل معادله نا معادله داریم میریم تست هامونو در نظر بگیریم. برای شما تو این مباحثی که امروز داریم بحث ...
فرسنگ اول (قسمت دهم)، حل تست: معادله و نامعادله (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 10 - فرسنگ اول (قسمت دهم)، حل تست: ...

بحث امروز حل معادله نامعادله مون دیگه داره تموم میشه، نکات آخر رو با همدیگه مرور می کنیم، یکی دو تا ...
فرسنگ اول (قسمت یازدهم)، حل تست: تابع مقدماتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 11 - فرسنگ اول (قسمت یازدهم)، حل ت ...

میریم سراغ حل تست های مختص تابع، مباحث این جلسمون مقدمات تابع است، نقطه یابی تابع چجوری انجام میشه، ...
فرسنگ اول (قسمت دوازدهم)، حل تست: تابع مقدماتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 12 - فرسنگ اول (قسمت دوازدهم)، حل ...

بحث امروزمون حل تست تابع، اختصاص داره به تابع های چندجمله ای، که قبلاً آشنا هستید باهاش، دامنه هاشون ...
فرسنگ اول (قسمت سیزدهم)، حل تست: تابع مقدماتی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 13 - فرسنگ اول (قسمت سیزدهم)، حل ت ...

امروز آخرین مباحث تابع مقدماتی از جمله تعیین دامنه برای تابع های گویا، تابع های رادیکالی، این هارو ب ...
فرسنگ اول (قسمت چهاردهم)، حل تست: اعمال جبری توابع

فیلم جلسه 14 - فرسنگ اول (قسمت چهاردهم)، حل ...

بحث امروزمون در مورد توابع رسیده به موضوع تساوی دو تابع و اعمال جبری روی تابع، چهار عمل اصلی رو منظو ...
فرسنگ اول (قسمت پانزدهم)، حل تست: ترکیب توابع و تابع یکنوا (قسمت اول)

فیلم جلسه 15 - فرسنگ اول (قسمت پانزدهم)، حل ...

بخش پایانی حل تست های تابع رو داریم میریم جلو که اختصاص داره به ترکیب توابع، تابع های یکنوا که امروز ...
فرسنگ اول (قسمت شانزدهم)، حل تست: ترکیب توابع و تابع یکنوا (قسمت دوم)

فیلم جلسه 16 - فرسنگ اول (قسمت شانزدهم)، حل ...

بحث امروزمون هم ادامه حل تست های تابع تو مبحث یکنوایی هستش، امروز بیشتر روی این موضوع کار میکنیم، تا ...
فرسنگ اول (قسمت هفدهم)، حل تست: ترکیب توابع و تابع یکنوا (قسمت سوم)

فیلم جلسه 17 - فرسنگ اول (قسمت هفدهم)، حل تس ...

بحث امروزمون هم ادامه مباحث تست ترکیب توابع و یکنوایی توابع هست، نکات جدیدی امروز دوباره یاد میگیریم ...
فرسنگ اول (قسمت هجدهم)، حل تست: ترکیب توابع و تابع یکنوا (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 18 - فرسنگ اول (قسمت هجدهم)، حل تس ...

امروز جلسه آخری هست که داریم مباحث تابع به خصوص ترکیب تابع، تابع های خطی، تابع همانی و مسائل ترکیبی ...
فرسنگ اول (قسمت نوزدهم)، کنکورچه اول

فیلم جلسه 19 - فرسنگ اول (قسمت نوزدهم)، کنکو ...

بحث امروزمون اختصاص داره به حل کنکورچه اول تو فرسنگ اول، شما مجموعه های تست زنی رو کامل کردین، فیلم ...
فرسنگ اول (قسمت بیستم)، پیش آزمون (1) گزینه دو

فیلم جلسه 20 - فرسنگ اول (قسمت بیستم)، پیش آ ...

امروز پیش آزمون فرسنگ یک رو براتون ضبط خواهیم کرد و در اختیار شما قرار میگیره، همۀ موضوعات رو باید ی ...